منابع آزمون وکالت

آزمون قضاوت

آزمون وکالت

منابع آزمون وکالت 94

منابع کارشناسی ارشد حقوق
منابع آزمون سردفتری
کاملترین وبلاگ حقوقی
 .. 
  
  
 منوي اصلي
لينکهاي سريع


خبرنامه پیامکی
شبکه ویدیویی

شبکه ویدویی


 موضوعات

راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت(٩)

راهنمای موفقیت در آزمون وکالت(٩)

کارشناسی ارشد حقوق(۸)

امیر علی جلیلی(٦)

آزمون وکالت(٥)

منابع آزمون وکالت(٥)

آزمون وکالت 93(٤)

اعلام نتایج آزمون وکالت(۳)

مجموعه کامل آرای وحدت رویه(۳)

ترمینولوژی حقوقی(۳)

آرای وحدت رویه(۳)

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد حقوق(۳)

فایلهای صوتی حقوق(٢)

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر(٢)

قانون تجارت جدید(٢)

دیولانعالی کشور(٢)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 3(٢)

وازگان حقوقی(٢)

کانون وکلا(٢)

حقوق مدنی(٢)

رای وحدت رویه(٢)

آزمون قضاوت(٢)

اخبار حقوقی(٢)

بانک قانون(٢)

واژگان حقوقی(٢)

راهنمای انتخاب گرایش کارشناسی ارشد حقوق(٢)

دانلود سوالات آزمون قضاوت 93(۱)

قوانین دستنویس(۱)

قوانین شرح در متن(۱)

قوانین درون نویسی شده(۱)

شرح نگتری درون ماده ای(۱)

پاسخنامه آزمون قضاوت 93(۱)

تحلیل سوالات مدنی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت 93(۱)

ثبت نام کارشناسی ارشد و دکتری حقوق دانشگاه آزاد(۱)

اعلام نتایج آزمون وکالت 93(۱)

زمان اعلام نتایج آزمون وکالت(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت 93(۱)

کلید سوالات آزمون وکالت(۱)

hcl(۱)

کارت ورود به جلسه ارشد 94(۱)

دستنویس قانون مدنی(۱)

راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت(۱)

درسهایی از بزرگان حقوق ایران(۱)

دستنویس قانون ثبت(۱)

منبع حقوق ثبت مشاوران(۱)

حقوق ثبت برای اختبار(۱)

آزمون سردفتری 94(۱)

آزمون مشاوران(۱)

آزمون مشاوران 94(۱)

منابع آزمون مشاوران(۱)

علل عدم موفقیت در آزمون وکالت(۱)

ناشران حقوقی(۱)

موسسات آموزشی حقوق(۱)

منابع آزمون وکالت 94(۱)

آموزش پیشرفته حقوق مدنی(۱)

اساتید حقوق(۱)

آئین دادرسی کیفری(۱)

مرکز امور مشاوران(۱)

متن کامل قانون مدنی(۱)

مجموعه قانون(۱)

بانک سوالات حقوقی(۱)

سوالات فراگبر حقوق(۱)

مجموعه سوالات آزمون وکالت(۱)

منابع متون حقوقی(۱)

منابع متون فقه(۱)

منابع دروس عمومی ارشد حقوق(۱)

منابع آزمون سردفتری(۱)

آزمون سردفتری(۱)

لایحه آیین دادرسی کیفری(۱)

تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان(۱)

منابع کارشناسی ارشد حقوق(۱)

راهنمای داوطلبان آزمون وکالت(۱)

حقوق تجارت(۱)

آیین دادرسی کیفری(۱)

k(۱)

قانون تجارت(۱)

تدریس صوتی اساتید حقوق(۱)

لایحه تجارت(۱)

تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت(۱)

آشنایی با قانون جدید تجارت(۱)

تکلیف قانون تجارت در آزمون وکالت(۱)

قانون جدید آیین دادرسی کیفری(۱)

آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

همه اخبار حقوقی(۱)

آخرین اخبار راجع به حقوق(۱)

دکتر کمحمد علی اردبیلی(۱)

نوآوری‌ها و عقب‌گردهای آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نوآوری‌های آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

آخبار آزمون وکالت(۱)

اخبار آزمون وکالت 94(۱)

ظرفیت کانون های وکلا(۱)

آخرین اخبار آزمون وکالت(۱)

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷(۱)

قوانین جدید موثر آزمون وکالت(۱)

مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری جدید(۱)

نظریات مشورتی بهار 94(۱)

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394(۱)

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی(۱)

منابع آزمون وکالت 95(۱)

آزمون وکالت 95(۱)

تذریس صوتی حقوق مدنی(۱)

کمپین تجلیلی از دکتر محمد حسین شهبازی(۱)

کارت ورود به جلسه آزمون مشاوران(۱)

کتابخانه دیجیتال تخصصی حقوق(۱)

دانلود رایگان کتب حقوقی(۱)

برنامه ریزی برای آزمون وکالت 93(۱)

تصویب لایحه تجارت(۱)

نتایج مشاوران حقوقی(۱)

نتایج آزمون مشاوران(۱)

آگهی آزمون وکالت 93(۱)

زمان برگزای آزمون وکالت 93(۱)

آخرین اخبار حقوقی(۱)

آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال 93(۱)

ثبت نام آزمون وکالت 93(۱)

تمدید ثبت نام آزمون وکالت(۱)

آزمون وکالت 94(۱)

 

آرشيو ماهانه
۱٥٠٠/٥/٥
۱٤٩٥/٤/۱۳
۱٤٩٤/٧/٦
۱٤٩٤/٧/٢٠
۱٤٩٤/٦/۳٠
۱٤٩٤/٦/۱٦
۱٤٩٤/٥/٥
۱٤٩٤/٤/۱٥
۱٤٩٤/٢/٢۸
۱٤٩٤/٢/٢۱
۱٤٢۳/۱۱/۳٠
۱٤٢٠/۱٠/٢٢
۱٤۱٧/۸/۸
۱٤۱٧/٧/۱٧
۱٤۱۱/۳/۳٠
۱٤۱٠/۳/۳
۱٤۱٠/۱۱/٤
۱٤۱٠/۱٠/٢٠
۱٤٠٩/۳/٤
۱٤٠٩/۱۱/٥
۱٤٠٩/۱٠/٢۸
۱٤٠۸/۱۱/٧
۱٤٠٧/۱۱/۱
۱٤٠٠/۸/۱٥
۱۳٩٩/٢/٦
۱۳٩٩/۱۱/٤
۱۳٩٤/٦/٧
۱۳٩٤/٤/٢٠
۱۳٩٤/٤/۱۳
۱۳٩٤/۳/۱٦
۱۳٩٤/٢/٥
۱۳٩٤/٢/٢٦
۱۳٩۳/٩/۸
۱۳٩۳/٩/٢٩
۱۳٩۳/٩/٢٢
۱۳٩۳/۸/۳
۱۳٩۳/۸/٢٤
۱۳٩۳/۸/۱٧
۱۳٩۳/٦/٢٩
۱۳٩۳/٦/۱٥
۱۳٩۳/۱٠/٦
۱۳٩۳/۱٠/٢٧
۱۳٩۳/۱٠/۱۳
۱۳٩۳/۱/٩
۱۳٩٢/۱٢/٢٤
۱۳٩٢/٥/۱٩
۱۳٩٢/۱۱/٥
۱۳٩٠/۸/٢۸
۱۳٩٠/۸/٢۱
۱۳٩٠/٧/٩
۱۳٩٠/٧/٢۳
۱۳٩٠/٢/۳۱
۱۳٩٠/٢/۱٧
۱۳٩٠/٢/۱٠
۱۳٩٠/۱۱/۸
۱۳٩٠/۱۱/٢٩
۱۳٩٠/۱۱/٢٢
۱۳٩٠/۱۱/۱
۱۳۸٧/٤/۱٥
۱۳۸٥/٤/۱٠
۱۳۸٥/۱۱/٧
۱۳۸٤/٤/٢٥
۱۳۸٤/٤/۱۸
۱۳٧٦/٦/٢٩
۱۳٤٧/۸/٢٥

       لينک دوستان


کتابها

 


 

وبلاگ حقوقی امیر علی جلیلی جوابیه ای به مقاله تب وکالت در روزنامه قانون
نوشته های آبی جوابیه مقاله روزنامه قانون است که با نوشته های مشکی آمده است
در تاریخ 7 مرداد 94 در صفحه 5 (صفحه حقوق قضا ) مطلبی آمده است تحت عنوان:
نگاهی به پدیده اشتیاق فارغ التحصیلان حقوق به وکیل شدن؛
تب وکالت!

این روزها هرکس را که دیدید در این گرمای آتشین مرداد ماه کت و شلوار به تن کرده و کیف قهوه ای یا مشکی از دستانش آویزان است، بدانید که وکیل است؛البته آن قانون مدارتر ها یک آرمی هم بر سینه دارند!در این هوا که آدم با تیشرت تب می‌کند، تب وکلا چند درجه بالاتر است اما تب خطرناک‌تر و اورژانسی‌تر برای آن هایی است که پشت درِ کانون‌ها جا مانده اند. 

تب خطرناکتر دیدگاه های انحصار گرایانه ای است که اکنون نسبت به قضییه  وکالت وجود دارد. اینکه به هر زبان و هر روشی و از هر تریبونی القاء شود ما برای جامعه کافی هستیم و نیاز به نیروی تازه نیست . در حین ثبت نام 60 هزار نفر در گرانترین آزمون تاریخ آزمونهای شغلی کشور ثبت نام می شوند. اگر جایی نیست چرا داوطلبان را متحمل چنین هزینه ای می کنند. به یک باره بگویند نمی خواهیم و تمام. 

هر سال همین روزها رئیس کانون وکلا با رئیس دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب جلسه ای تشکیل می دهند و اعلام می کنند که چقدر وکیل می خواهند و بلافاصله سیل مشتاقان برای ثبت‌نام، جاری می شود؛ سیلی که چیزی نمانده در چند سال آینده کانون ها را هم با خود ببرد!

تنها سیلی که ممکن است کانون را ببرد تفکرات انحصار گرانه بخش کوچکی  از بدنه آن است که نوگرایی را بر نمی تابد و منجر به چنین اظهار نظرهایی می شود و صرفاً برای حفظ موقعیت شغلی خود حق 60 هزار داوطلب را نادیده می گیرد.


  جذب سالانه 3200 وکیل در کشور!
سال گذشته کانون وکلای دادگستری مرکز 1000 نفر و سایر کانون ها در مجموعه حدود 1600 نفر وکیل جذب کردند. از سوی دیگرهمین چند وقت قبل بود که رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اش اعلام کرد که هر سال بین 500 تا 700 نفر از قضات و کارمندان بخش حقوقی وزارتخانه ها که بازنشسته می‌شوند، درخواست پروانه وکالت می‌کنند و ما نیز طبق قانون ناچاریم به آنها پروانه بدهیم! یعنی در مجموع سالانه حدود 3200 تا 3300 نفر پروانه وکالت دریافت می کنند.


برای مملکتی با 80 ملیون جمعیت روبه رشدبا سالی 15 ملیون پرونده ورودی آیا  2700 نفر در واقع و 3200 نفر بنابر ادعا جذب وکیل واقعاً مستحق چنین بزرگنمایی است ؟!!!

  تا ده سال آینده حدود 110 هزار وکیل داریم
هرچند آمار دقیقی از تعداد وکلا در کشور نداریم اما این آمار  بین 40 تا 50  هزار نفر تخمین زده می‌شود. اگر روند جذب وکیل به همین شکل ادامه پیدا کند در 10 سال آینده حدود 32 هزار نفر دیگر به این جمع اضافه خواهند شد. از طرفی هم مرکز مشاوران حقوقی قوه‌قضاییه (نهاد موازی با کانون های وکلا) نیز از سال1381 به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی برای افراد زیادی مشاور حقوقی تحت عنوان وکیل، پروانه صادر کرده است که تعداد آن به اندازه کل وکلای جذب شده کانون‌ها وکلا تخمین زده می شود. با جمع این اعداد در 10  سال آینده حدود 110 هزار وکیل خواهیم داشت. این در حالی است که اخیرا نیز رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است در سال گذشته 15 میلیون پرونده قضایی تشکیل شده است؛ با این حال تعداد زیادی وکیل بیکار و کم کار داریم و در حقیقت میزان وکلا بسیار بیشتر از نیاز است!

محاسبات هرچند به دلیل برگزاری چند سال یکبار آزمون مشاوران با ظرفیت محدود صحیح نمی باشد اما برای 15 میلیون پرونده (در حال حاضر) برای 50 هزار وکیل با هر تناسبی بسنجید تعداد وکلا بسیار کمتر است حالا ده سال بعد به تبع افزایش جمعیت و پرونده افزایش وکیل هم لازم است در ضمن به نظر در وکالت باید طرح بازنشستگی اجباری اجرا شود تا جا برای نیروهای جدید باز شود. تاوان عدم مدیریت را نباید نسل جدید بدهند و بقیه در ساحل امن و سایه خنک در این تب راحت بگیرند.


  چرا می خواهند وکیل شوند؟!

حال اساسا این سوال ایجاد می شود که با این اوصاف چه سرنوشتی در انتظار تعداد بی‌شماری جوانان وکیل این کشور است؟!و اساسا چرا  آنقدر تب وکالت بالا گرفته و همه آنهایی که حقوق خوانده اند، می‌خواهند وکیل شوند؟!

خود شما چرا وکیل شدید؟!!!!! اگر برای خود شما خوب بوده چرا برای دیگران بد باشد؟؟؟؟


  پرستیژ اجتماعی
معمولا یکی از دلایل اشتیاق به هر شغلی پرستیژ و جایگاه و شأن اجتماعی آن شغل میان مردم است. شاید یکی از دلایل اصلی اشتیاق حقوق خوانده‌ها به وکالت  نیز همین باشد. این فرضیه وقتی قوت می‌گیرد که سری به موسسات پول پارو کنِ غیرانتفاعیِ معاف از مالیات! می زنیم و کلاس‌هایی را مشاهده می‌کنیم که‌جای سوزن انداختن ندارند. وقتی از این دانشجویان سوال می کنیم، می‌بینیم تمام آمال و آرزوهای زندگی‌شان را با قبولی در آزمون وکالت پیوند زنده‌اند! اما وقتی چند نفری از هر موسسه شانس راه یابی به این شغل را می‌یابند، بعد از اندک زمانی به این نکته پی می‌برند که آن شغل سابق را هم  به بهای این پرستیژ اجتماعی فروخته و اگرچه وکیل شده، اما درآمد خودرا نیز از دست‌داده‌اند!خیلی‌هاهم که تازه دانشگاه را تمام کرده‌اند در موسسات و شرکت‌های حقوقی کار پیدا کرده امابعدها به عشق وکالت بی کار شده‌اند!
البته پای سخن برخی داوطلبان خصوصا از نوع خانم که می‌نشینی، می‌گویند من درآمد وکالت را نمی‌خواهم! فقط قبول شوم!!! البته آقایان هم وضعیت بهتری ندارند.


شما حاضرید خود از پرستیژ کاذبی که فرمودید دست بردارید تا یکی از این جوانان جویای پرستیز به جای شما به آرزویش برسد؟

وکالت مال وکلا، موسسات برای وکلا ، دنیا برای وکلا، پرستیژ برای وکلا، ترزیق نا امیدی برای داوطلبان ، خون دل برای داوطلبان ، مشاغل کم در آمد بهتر از وکالت !!!!!!! برای داوطلبان و.......

تقسیم بندی عادلانه ایست با میزانی که عدالت در آن نیست ........

اما عجیب‌تر این است آنهایی که بر مسند قضا تکیه می‌کنند از همان ابتدا دل خود را صابون وکالت زده‌اند و بعد از 30 سال  از مسند قضا پیاده شده و ردای وکالت بر تن می‌کنند! این در حالی است که این افراد به دلیل حقوق بالا، نیازی به درآمد این شغل هم ندارند.
  درآمد!
تعداد زیادی از داوطلبان وکالت به امید کسب درآمدهای بالا جذب این شغل می‌شوند اما به دلیل افزایش تعداد وکیل و موسسات حقوقی دیگر خبری از درآمد بالا هم نیست. این روزها وضع کار وکلای جوان چندان مناسب نیست یا بهتر بگویم بسیاری از آنان بیکارند! اما چرا بیکارند؟!
از طرفی هر سال  حدود 3200 نفر وکیل می‌شوند و از طرفی هم در سال‌های اخیر به لیسانس‌های حقوق مجوز دادند تا موسسه حقوقی ایجاد کنند! این در حالی است که برای قبول وکالت در دعاوی الزاما باید پروانه وکالت داشت؛ و مشخص نیست که چرا به افرادی که چنین پروانه ای ندارند اجازه ثبت موسسه داده می شود؟! چراکه این‌ها ناچارند پرونده‌های حقوقی و دعاوی را که اصطلاحا جذب کرده‌اند به وکلای عموما جوان و بیکار بدهند! اینجاست که بهره کشی آغاز می‌شود. پرونده‌هایی با مبالغ بالا می‌گیرند، اصل حق الوکاله را دریافت می‌کنند و چند تومانی هم در جیب وکیل می‌گذارند!همه اینها در حالی است که این موسسات، پاسخگویی در برابر نهادهای ناظر ندارند اما وکیل دادگستری در صورت انجام هرگونه تخلفی باید پاسخگوی کانونی باشد که از آن پروانه گرفته است.همه اینها یعنی صدمه به حقوق مردم،ضربه به حرفه آنهایی که سال‌ها تلاش کرده و وکیل شده‌اند و حمایت از رشد قارچ گونه موسسات حقوقی غیرپاسخگو!

این یعنی لیسانسیه های حقوق در آمدشان از وکلا بیشتر است تحت آمار مگر چند لیسانسیه موسسه حقوقی دارند؟ اگر روش جذب درست عادلانه و توقعات وکلا کمتر شود این موسسات چه جایی برای حیات خواهند داشت ؟ این پرونده ها از چه کانالی به این موسسات می رسند که وکلای بیکار به آن دسترسی ندارند؟ بجای بستن این کانالهای نامشروع باید از اشتغال جوانان جلوگیری کرد؟ و مردم را از حق داشتن وکیل با حق الوکاله عادلانه محروم کرد؟

این اصطلاح وکیل بیکار از ناموزون ترین و غیر واقعی ترین الفاظی است که در چند سال اخیر در ادبیات برخی وارد شده است . کدام وکیل با سطح توقع معقول در کشوری که بقول همین مقاله سالی  15 ملیون پرونده ورودی دارد  و تعدا کثیری به معاضدت با تعرفه قانونی نیاز دارند بیکار می ماند؟؟؟؟ وقتی عده ای به کمتر از چند ده ملیون و چند صد ملیون قانع نیستند طبیعی است با توجه واقعیتهای اقتصادی جامعه بیکار بمانند. 
  چه باید کرد؟!
اماچه راهی برای حل این معضل وجود دارد؟! شاید اولین راه، جذب وکیل متناسب با نیازها و تعداد پرونده‌های موجود در محاکم باشد. راه دیگر اعطای مجوز موسسات حقوقی تنها به وکلا و نه لیسانس‌های حقوق است. چاره دیگر،اجباری کردن وکالت است تا از این‌طریق، هم از تضییع حقوق مردم جلوگیری و هم اشتغالی برای وکلای جوان ایجاد شود. البته از طرفی هم دانشکده‌های حقوق باید به تناسب جذب دانشجو با بازار کار آینده توجه کنند تا با این همه لیسانس حقوق و وکیل بیکار مواجه نشویم.

ظاهراً هیچ دیواری کوتاهتر از دیوار لیسانسیه های حقوق و داوطلبان بی پناه و بدون تریبون نیست هر جا کم آوردید از ظرفیت 2700 نفر در سال برای 80 ملیون نفر کم کنید و خوشحال باشید عدالت رعایت گردیده است. به یکباره بفرمایید همه می توانند وکیل شوند الا فارغ التحصیلان جوان حقوق.

یک آزمون بعنوان باریکه امید برای 60 هزار داوطلب جویای شغل و زندگی مانده است که آنهم ظرفیتش در حال کم شدن است و همین باریکه امید هم امسال با امکان شرکت کارآموزان و وکلا برای ارتقاء موقعیت و امکان انتقال باریکتر شده است . چرا باید کسی پیام آور یاس برای 60 هزار نفر که با این امید زندگی می کنند باشند؟60 هزار نفریکه همان تعداد خانواده را درگیر این موضوع کرده اند؟

مگر داوطلبان چه می خواهند جز اینکه ظرفیتها را در حد معقول برایشان حفظ شود و باریکه راهای ورود به این شغل  را برای ورود برویشان بسته نشود و چماق زیاده خواهی ها و سوء مدیریتها بر سر آنها نشکند؟

چرا بحث آزمون وکالت که حق قانونی ورود داوطلبان به وکالت است همیشه به نفع سایرین  تفسیر می شود در حالی که ذیحق داوطلبان مظلوم هستند؟

سردبیر محترم روزنامه قانون شما چرا اجازه می دهید چنین مطلبی با این حجم موج نا امیدی در روزنامه تان چاپ شود؟
کلمات کلیدی :

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٥٠٠/٥/٩

نظرات ()

 هزینه ثبت نام آزمون وکالت افزایش نخواهد داشت

مطابق صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مورخ94/3/4

هزینه آزمون وکالت امسال افزایش نخواهد داشت مطابق سال گذشته خواهد بود . سال گذشته هزینه ثبت نام آزمون وکالت 75000 تومان بود.
کلمات کلیدی :

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٥٠٠/٥/٧

نظرات ()

 آخرین اخبار آزمون وکالت

آخرین اخبار مربوط به آزمون وکالت 94 (بروز رسانی 23 تیر94)

(رنگ قرمز=تیتر خبر*رنگ آبی = متن خبر* رنگ سبز= توضیحات تکمیلی)

زمان ثبت نام آزمون وکالت معمولاً دهه اول مهر ماه است.

زمان برگزاری آزمون وکالت معمولاً دهه اول آذر ماه است.

ظرفیتهای اعلام شده برای کانونها تاکنون :

کانون کرمان : 40 نفر عمدتاً برای شهرستانهای استان کرمان (نه خود شهر کرمان) با شرط استقرار در شهر قبول شده و عدم امکان انتقال .(ظرفیت پارسال 176 نفر بود)

کانون خوزستان : 50 نفر با شرط بومی گزینی (ظرفیت پارسال 150 نفر بود)

*ظرفیت پذیرش آزمون وکالت کانون خوزستان در سال 1394 ، 50 نفر با قید بومی تعیین گردید.

دکتر طاهری نسب رییس کانون وکلای دادگستری استان خوزستان در مصاحبه با پایگاه اینترنتی کانون اعلام نمودند :  جلسه کمیسیون موضوع ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 با حضور اینجانب و رییس کل محترم دادگستری استان خوزستان و رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز در تاریخ 14 تیرماه جاری در دادگستری کل استان تشکیل گردید و سپس اعضای کمیسیون با لحاظ تعداد وکلا و کارآموزان شاغل در استان و به ویژه مشکلات عدیده ای که در اثر نقل و انتقالات کارآموزان غیر بومی متوجه کانون وکلا گردیده است به اتفاق آرا  ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت را در کانون وکلای دادگستری خوزستان  در آزمون ورودی سال 1394، 50 نفر (پنجاه نفر) با قید بومی تعیین نموده است . 

دکتر طاهری نسب ادامه داد : داوطلبان شرکت در ظرفیت کانون وکلای دادگستری خوزستان می بایست بومی استان خوزستان بوده و در پنج سال منتهی به برگزاری آزمون در قلمرو استان خوزستان سکونت داشته باشند. بدیهی است شرکت داوطلبان بومی سایر استان ها در ظرفیت پذیرش کانون خوزستان ممنوع بوده و هیچ گونه حقی را برای داوطلبان غیر بومی ایجاد نمی کند.

وی عنوان کرد : این کانون در زمان ثبت نام قبول شدگان ، با استعلام از مراجع قانونی و انتظامی جهت اطمینان از صحت ادعای بومی بودن ، تحقیق لازم را معمول خواهد نمود.

کاهش عجیب ظرفیتها در کانونهای اعلام شده با این خبر ادامه یافت.

___________________________________________________________

*نجفی توانا : عمومًا برای تهران یک پنجم، یک چهارم یا یک سوم قبول شدگان کانون مرکز تعیین می شوند/ وکلا و کار آموزان می توانند از طریق آزمون وکالت منتقل شوند.

تعیین تعداد کارآموزان و توزیع جغرافیایی آنان بر اساس تصمیمی است که در یک هیات سه نفره متشکل از روسای کل دادگستری، دادگاه انقلاب و کانون وکلای دادگستری انجام می شود. بر اساس آن با لحاظ استان های تحت پوشش کانون مرکز، توزیع جغرافیایی کسانی که توفیق ورود به کانون وکلا را پیدا کرده و به کسوت وکالت در می آیند، انجام می شود.

وی ادامه داد: معمولا برای تهران یک پنجم، یک چهارم یا یک سوم قبول شدگان با عنایت به نیازی که داریم تعیین می شوند و بقیه کارآموزان با توجه به نمره ای که تحصیل کرده اند، به شهرستان های تحت پوشش کانون مرکز به عنوان محل کارآموزی و اشتغال اعزام می‌شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: با توجه به شرایطی که عزیزان ما به عنوان کارآموز یا وکیل در طول دوره های مربوطه خواهند داشت ضوابطی پیش بینی شده که بر اساس آن امکان انتقال موقت یا دایم آنها تحت شرایطی انجام می شود. اگر شخصی ازدواج کند یا به دلیل بیماری یا به دلیل اشتغال والدین‌شان به وکالت، در صورت قبول شدن در دوره کارشناسی ارشد یا دکترا می توانند درخواست انتقال کنند که معمولا در اینگونه موارد بعد از احراز شرایط با بررسی‌هایی که توسط کمیسیون نقل و انتقال به عمل می آید، به ترتیب نسبت به انجام تشریفات انتقال آنها اقدام می شود.

نجفی توانا افزود: در غیر این صورت اساسا انتقال ممنوع است مگر تحت شرایط خاصی که مستند به تقاضا باشد و نوبت رعایت شود که در نوبت مقرر کمیسیون نقل و انتقال نسبت به بررسی درخواست‌ها اقدام می کند و معمولا تعداد اندکی از خیل عظیم متقاضیان به کانون مرکز در تهران و شهرستان های اطراف یا به مرکز استان ها منتقل می شوند.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: اگر قرار باشد که ما تمام متقاضیان را به تهران یا به مرکز شهرستان ها منتقل کنیم با به هم خوردن توزیع جغرافیایی اولا عدالت جغرافیایی به هم می خورد، ثانیا مردم در مناطق محروم نیاز به وکیل دارند و ثالثا به هر کیفیت ورود به حرفه وکالت هم در امتحان ورودی و هم در محل جغرافیایی نوعی رقابت است؛ بنابراین ما در این زمینه چاره ای جز اطاعت از ضوابط نخواهیم داشت و هیچ گونه تبعیضی اعمال نمی شود.

نجفی توانا افزود: البته افرادی هستند که وکیل اند یا کارآموز ولی علاقمندند که مجددا به دلیل دوری شهرستان ها با مطالعه و تحقیق و بررسی قوانین، مجددا در آزمون وکالت شرکت کنند که این افراد هم در صورت قبولی با توجه به حد نصاب نمره منتقل می شوند و مشغول به کارآموزی یا اشتغال به وکالت در محل خواهند شد.

نقدی بر مصاحبه دکتر نجفی توانا : هنوز شوک خبر تمدید دوباره امکان شرکت کارآموزان در کانون مرکز تمام نشده دکتر نجفی توانا تلویحاً شرکت وکلا برای آزمون را هم بعنوان راه کاری برای انتقال مطرح فرموده اند.

وقتی گفته می شود چرا ظرفیت ها کم است مسئولان کانون می گویند ما نمی خواهیم لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنیم.

کسی  از مسئولان محترم کانون وکلا انتظار ندارد لیسانس بیکار را به وکیل بیکار تبدیل کنند اما کسی هم انتظار ندارد آزمون وکالت را تبدیل به آزمونی برای انتقال کارآموزان و وکلا کانون کنند !!!!!!!. حداقل انتظار این است همین ظرفیت های اعلامی هرچند محدود را برای داوطلبان باقی بگذارند.

دکتر نجفی توانا در مصاحبه قبلی گفتند مطابق قانون  درصدی از ظرفیت اختصاص به قضات باز نشسته و بازنشستگان نهادهای نظامی و دولتی دارد و البته درصدی هم به ایثارگران اختصاص دارد چون این موارد محل قانونی دارد و جذب اختصاصی محسوب می شود در این موارد حرفی نیست اما اکنون غیر مستقیم درصدی هم از ظرفیت جذب عمومی (جذب از طریق آزمون) به کارآموزان و وکلا جهت ارتقاء موقعیت یا انتقال اختصاص می یابد یک سوال مهم ایجاد می شود، برای سایرین که اکثریت هستند چه می ماند؟

آزمون وکالت آزمونی برای جذب کارآموز جدید از میان فارغ التحصیلان حقوق است نه راه کاری برای انتقال وکلا و ارتقتء موقعیت کارآموزان که خود اعضای کانون وکلا هستند و ورود آنها به کانون از طریق آزمون بی معنی است. مشکلات انتقالوکلا از مشکلات داخلی کانون است که با ده ها راهکار می توان آن را حل کرد و ارتباطی به داوطلبانی که ماه های متمادی از عمر و زندگی و جیب برای آمادگی در آزمون هزینه می کنند ندارد.تاوان مشکلات انتقال وکلا را نباید داوطلبان آزمون وکالت بدهند.  اجازه شرکت به وکلا و کار آموزان در آزمون کار آموزی وکالت تضیع مسلم حق داوطلبان است.

با توجه به برتری روانی کار آموزان و وکلا در آزمون (چون در صورت عدم قبولی چیزی را از دست نمی دهند) و برتری علمی آنها (چون بصورت کاربردی تجربه دارند) رقابت آنها با داوطلبان عادی نا عادلانه و نابرابر و برای داوطلب عادی رقابتی از پیش باخته خواهد بود.

آموزه ما از فقه اسلام و حقوق این است که در انتخاب نفع و حق همیشه حق را ترجیح دهیم این گونه تصمیمات و گفتگوه ترجیح نفع کار آموزان و وکلا و کانون وکلا بر حق داوطلبان است.

این تقاضای بزرگی نیست لطفاً همین فرصت  و ظرفیت محدود را که تعداد کمی از ده ها هزار نفر داوطلب با قبولی در آزمون بدست می آورند تا وارد عرصه کار و زندگی  شوند با اهدافی که به آنها ارتباطی ندارد از ایشان نگیرید. متاسفانه تریبون های رسمی یک طرفه در دست مسئولان کانون وکلاست اما داوطلبان هم حقوقی دارند حتی اگر تریبونی برای دفاع از آن نداشته باشند.

___________________________________________________________

*کشاورز: ظرفیتها تفاوت چندانی با سال گذشته نخواهد داشت/8 کانون ظرفیت خود را اعلام کرده اند./ کیفیت و مواد درسی آزمون وکالت 94 مثل آزمون سال قبل خواهد بود.

کشاورز درباره آزمون وکالت سال ۹۴ گفت: اکنون بیش از ۸ یا ۹ کانون تعداد پذیرش‌شان را به ما اعلام کردند و مابقی کانون‌ها ظرفیتی را فعلا اعلام نکردند. گمان نمی کنم نوسانات زیادی از نظر تعداد پذیرش در آزمون امسال وجود داشته باشد.

ناگفته نماند که نحوه برگزاری آزمون و مواد درسی آن همان مواردی است که در سال‌های گذشته اعمال شده بود.

___________________________________________________________

ظرفیت کانون کرمان 40 نفر اعلام شد:

طبق صورت جلسه کمیسیون تبصره ذیل ماده یک 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، آمار کارآموزان مورد نیازحوزه های قضایی استان کرمان در سال94 تعداد40نفراعلام شد. سال گذشته ظرفیت این کانون 176 نفر بود.!!!!!

___________________________________________________________

*توصیه رئیس کانون وکلای کرمان به متقاضیان آزمون وکالت 1394

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در حاشیه مراسم تحلیف کارآموزان وکالت که در خردادماه 1394 در تالار حافظ دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید به خبرگزاری مهر اعلام نمود:

ظرفیت امسال کانون وکلای دادگستری استان کرمان 40 نفر تعیین شده است.این تعداد با توجه به تعداد فعلی وکلا و تعداد پرونده ها در سطح استان و میزان مراجعه به وکیل کارشناسی شده است.

شعبانی با تاکید بر این موضوع که تعداد معتنابهی از وکلای ما در حال حاضر بیکار هستند،افزود: صرف صدور پروانه وکالت به میزان بالا دلیل بر اشتغالزایی نیست.بلکه باید بعد از صدور پروانه وکالت، امکان و شرایط اشتغال در حد و شان وکیل دادگستری موجود باشد.دکتر شعبانی رئیس کانون وکلای کرمان ادامه داد:این سهمیه (40 نفر) صرفا برای مناطق پیش بینی شده در سطح استان کرمان بوده و با توجه به نیاز مبرم به حضور وکیل در این شهرها به هیچ وجه اجازه انتقال بعد از صدور پروانه از شهرهای مذکور در صورتجلسه به سایر نقاط استان و کشور را نمی دهیم.وی با اشاره به اینکه عدم استقرار وکلایی که از شهرهای دیگر در استان کرمان پروانه گرفته اند به شدت مشکل ساز گردیده به داوطلبان توصیه نمود: با توجه به اینکه امکان انتقالی از حوزه های تعیین شده در سال 94 وجود ندارد در تعیین محل ثبت نام نهایت دقت را بعمل آورند.

___________________________________________________________

تکلیف شرکت کار آموزان در آزمون وکالت 94 کانون مرکز:نقل به مضمون از مفاد صورتجلسه نودم هیئت مدیره کانون مرکز:

شرکت کارآموزان در آزمون 94 مطرح شد.

مصباح: این مسأله برای داوطلبان مهم است و باید زودتر تعیین تکلیف شود لذا در دستور امروز گذاشتیم.

امینی: پارسال چون تصویب کردیم انجام دادیم امسال هم اعتقاد به انجامش دارم. موجب پرورش علمی می شود.

کامیار: این یک شیوه برای دور زدن مقررات نقل و انتقالات است و بعلاوه با اصول حاکم بر آزمون مخالف و نوعی به بازی گرفتن است. نباید آزمون را اینقدر سبک کنم که هر کس بتواند ده ها بار در آن شرکت کرده و قبول شود و به دیگران هم به نوعی امجاف شود. بالاخره در اعلام اسامی اولیه این کارآموزان سابقاً هم به عنوان قبولی اعلام می شوند و جلوی اعلام اسامی رتبه های بالاتر که در غیاب کارآموزان اعلام می شد گرفته می شود.

سمامی: سال قبل این را تصویب کردیم و باعث خیر شد این کار لطمه ای به سایرین نمی زند به اعتبار آن ها صدمه ای وارد نمی شود. به علاوه باعث به روز شدن کارآموزان می شود.

مالکی: اقدامات و تصمیمات خلاف قاعده نباید اتخاذ کنیم. در هیچ جای دنیا مرسوم نیست فردی که کرسی را اشغال کرده به وی اجازه بدهیم دوباره برای همان صندلی امتحان بدهد. در آموزش عالی هم اجازه شرکت مجدد به دانشجویان را نمی دهد مگر انصراف بدهد. قبول شدگان فعلی تضییع حق خیل عظیم داوطلبانی هستند که پشت در باقی می مانند این حق کسانی است که دارند زحمت می کشند نه حق کسانی که قبول شده اند. اگر انصرافش را اعلام کند من موافقم.

مصباح: مکانیسم های مختلفی برای تعیین محل اشتغال و یا انتقال داریم که محدود است. الان یک مکانیسم دیگر پیشنهاد می کنیم که تقویت و تجهیز علمی است منافاتی ندارد در گذشته هم نتایج مطلوب داده است موکول کردن به انصراف خیلی ظالمانه است.

کامیار: ظلم است به کسانی که در صورت غیبت آن کارآموزان بلافاصله قبول شدند و حالا باید چند ماه طی کنند بعلاوه کارآموزان هم به جای کارآموزی اقدام به ... علمی می کنند نه کارآموزی.

مالکی: مقررات کارآموزی را جدی بگیرید اگر قصد کمک است برای این دسته از کارآموزان آزمون علمی جداگانه برگزار کنید. اگر رتبه آوردند به مکان بهتر منتقل شوند ولی مکانیسم آزمون را به هم نزنیم. برخی اقدامات متأسفانه بدعت شده است.

رأی گیری شد و با 6 رأی موافق شرکت کارآموزان کانون مرکز در آزمون سال جاری تصویب نشد.(مساوی)

تشکیک شد مجدداً رأی گیری شد 8 رأی موافقت کرد. (مالکی رأی گیری دوم باطل است تشکیک اعلام نشد در حالی که قطعاً تکلیف رأی معلوم است.)»

 

 

قوانین و آرای وحدت جدید موثر در آزمون وکالت

 

* قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 

برای دیدن متن این قانون اینجا کلیک کنید

__________________________________________________________

*برخی مواد (قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر) مصوب 2/2/1394 می تواند محل سوال آزمون وکالت باشد: مواد 6 و 7 و 9 و 11 و 13 و 14 وتبصره های ماده 16 می توانند در آزمون وکالت محل سول باشند.

جهت مشاهده شرح مواد مهم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و متن کامل آن اینجاکلیک کنید .

__________________________________________________________

*قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 24 /3 /94:

جهت مشاهده متن کامل مواد اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اینجا کلیک کنید .

__________________________________________________________

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده  *

برای دیدن متن این قانون اینجا کلیک کنید

__________________________________________________________

*رای وحدت رویه 740- 18/1/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : تعیین میزان دیه از بین بردن طحال

با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامیمصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند.یعنی دادگاه باید ارش طحال را با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کار‌شناس میزان آن را تعیین نماید.

__________________________________________________________

*رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های ارتکابی

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامیمصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است.

مطابق ماده ۱۳۴ ق.م ا: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌گردد.

__________________________________________________________

*سایر آرای وحدت رویه

برای مشاهده مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور اینجا کلیک کنید

__________________________________________________________
کلمات کلیدی :آخبار آزمون وکالت، اخبار آزمون وکالت 94، ظرفیت کانون های وکلا، آخرین اخبار آزمون وکالت

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٤٩٥/٤/۱٦

نظرات ()

 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٤٩٤/٧/٢۱

نظرات ()ادامه مطلب

 فایلهای سخنرانی تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان
منبع:http://www.rasekhoon.netکلمات کلیدی :تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان، راهنمای موفقیت در آزمون وکالت

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٤٩٤/٧/٦

نظرات ()

 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین تغییرات و اصلاحات اخیر

06-25-2015 02-59-25 ق-ظ

متن دقیق و کامل قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ن92 با آخرین تغییرات و اصلاحات اخیر

تهیه و تدوین : امین بخشی زاده

منبع : سایت تخصصی حقوق جزا

دانلود قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92

ویژگیها:

1- رایگان

2- دارای محل یادداشت

3- به همراه مواد قانون دادرسی نیروهای مسلح و رایانه ای

4- اعمال اصلاحات مصوب 1394/3/24

متن قانون را از این قسمت در قالب pdf دانلود نمایید.
کلمات کلیدی :

نوشته شده توسط امیر علی جلیلی در ۱٤٩٤/٧/٥

نظرات ()

........................ مطالب قدیمی‌تر >>


 

لیست آخرین مطالب وبلاگ

جوابیه ای به مقاله تب وکالت در روزنامه قانون
هزینه ثبت نام آزمون وکالت افزایش نخواهد داشت
آخرین اخبار آزمون وکالت
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
فایلهای سخنرانی تکنولوژی فکر دکتر آزمندیان
قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین تغییرات و اصلاحات اخیر
دوره 8 جلدی آموزش پیشرفته حقوق مدنی منتشر شد
بایسته های برنامه ریزی برای آزمون وکالت 94
شرح قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
کاملترین منابع آزمون وکالت 94
نگاهی تحلیلی به حضور ناشران و موسسات حقوقی در نمایشگاه
نظر سنجی علل عدم موفقیت در آزمون وکالت
کتاب دستنویس قانون مدنی و ثبت منتشر شد
برنامه ریزی برای موفقیت در آزمون وکالت
تحلیلی برمیزان رقابت در کانونهای مختلف در آزمون وکالت 93
تحلیل آماری درس مدنی در 5 آزمون اخیر آزمون وکالت
نحوه مطالعه درس مدنی
در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟
منابع آزمون وکالت با تحلیل بر رویه های حاکم بر آزمون وکالت
راهنمای جامع داوطلبان آزمون وکالت
راهنمای مطالعه منابع آزمون وکالت
کلیدهای طلایی برای موفقیت در آزمون وکالت
نمره تراز در آزمون وکالت
نحوه خواندن و تحلیل و توسعه مواد قانونی
آشنایی با وکالت مرکز امور مشاوران
درسهایی از بزرگان حقوق ایران
تغییرات و نوآوریهای لایحه قانون تجارت
متن آرای وحدت رویه مهم
بانک سوالات آزمونهای حقوقی
تحلیلی بر منابع متون حقوقی‌‌ ‌و متون فقه

 درباره 
درباره :یا کثیر الخیر یا دائم المعروف یا قدیم الاحسان احسن الینا باحسانک القدیم برحمتک یا ارحم الراحمین- الکریم الوهاب ذا الطول برحمتک یا ذا الجلال و الاکرام هوالعادل: تجاربی در زمینه آموزش و برنامه ریزی حرفه ای آموزشی حقوق و نگارش کتب آموزشی دارم که در حد توان از طریق این تارنما به اشتراک می گذارم امیدوارم کمکی هرچند اندک برای داوطلبان آزمونهای حقوقی بخصوص آزمون وکالت باشد. سوالات خود را از طریق نظرات وبلاگ در میان بگذارید تا در حد توان پاسخگو باشم . راه های ارتباطی ایمیل : omidaflak@yahoo.com تلفن تماس : 09334237050
پروفایل مدیر :امیر علی جلیلی


کتابها


 صفحات وبلاگ

» مسئولیت ناشی از فعل مححجورین(دکتر درودیان)
» حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه
» حقوق شهروندایرانی از عهد باستان تا امروز
» وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران__دکتر اسدالله امامی
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکترکاتوزیان)
» مبنای حقوقی انفساخ عقد جایز در اثر مرگ و حجر یکی از دو طرف (دکتر کاتوزیان)
» برخورد مقررات قانونی مدنی و تجارت در مورد قرارداد حمل و نقل
» عقد قرض (دکتر لنگرودی)
» وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او (دکتر صفایی)
» بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات
» اصل آزادی قراردادی (دکتر کاتوزیان)
» حاشیه ایی بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
» ارزش های نو و تحولات مسئولیت مدنی( دکترکاتوزیان)
» ماهیت حقوقى وصیت
» بررسی حضانت فرزند توسط مادر
» حقوق زوجین در ارث
» احیای حقوق شهروندی
» بیع زمانی
» حق شفعه و شرایط آن چیست؟
» بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول} و تطبیق آن با سایر نظامها
» اجزاء نفقه نزدیکان در قانون مدنی ایران
» حقوق اشخاص بی تابعیت
» تفاوت و تفکیک ماهوی حق سرقفلی از حق کسب و پیشه یا تجارت
» مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت
» پیش درآمدی بر مالکیت معنوی
» ضمان معاوضی در بیع
» فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
» مسئولیت مدنى
» روشهای حقوقی تضمین حقوق زندانیان
» بررسی اجمالی اثر ضمیمه نکردن سند استناد دعوا
» صلح و جعاله
» دفاتر تجاری، سندی عادی یا رسمی؟
» کاربرد دفاتر تجاری در معاملات
» تجار و اعمال تجاری
» عملیات تجاری
» منبع آزمونهای حقوقی
» تصاویر حقوقی . والپیپر های حقوقی . عکس حقوقی
» دریچه ای رو به حقوق(در حال بروز رسانی )
» رسانه های ایران
» متن کامل قانون مدنی


 نويسندگان

امیر علی جلیلی امیر علی جلیلی


 آمار بازديد
» تعداد بازديدها:
» کاربر: Admin

 

صفحه اصلي | پست الکترونيک | اضافه به علاقه مندي ها | ذخيره صفحه |طراح قالب


Powered Bypersianblog.ir Copyright © 2009 by aajlow
This Themplate  ByTheme-Designer.Com