اسلایدر

آزمون وکالت 93

آزمون وکالت - حقوق - قانون - تخصصی حقوق - آزمون وکالت - کارشناسی ارشد حقوق - حقوق ایران - منابع حقوق خصوصی - منابع وکالت - منابع جزا و جرم شناسی - مصاحبه حقوقی - منابع قضاوت - کانون وکلا - مرکز امور مشاوران - کتاب حقوقی - نرم افزار حقوقی - کتاب موبایل - وکیل - قاضی - باز پرس - دادستان - مشاغل قضایی - استخدام حقوقی - برنامه ریزی - مشاوره حقوقی - دانلود جزوه حقوقی - سردفتری
آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور (لینک داده شده از سایت معاونت حقوقی مجلس ش. ا)
رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 04/04/1390
رأی وحدت رویه شماره 717 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مسؤولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 09/03/1390
رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص حق حبس مهریه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 09/03/1390
رأی وحدت رویه شماره 719 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 19/03/1390
رأی شماره492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 08/12/1389
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 716 ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 19/10/1389
رأی وحدت رویه شماره 716 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 09/10/1389
رأی وحدت رویه شماره 4484- 13/6/1389 شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 24/06/1389
رأی وحدت رویه شماره 713 مورخ 15/10/1388 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مجازات مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 15/10/1388
رأی وحدت رویه شماره 710 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 14/02/1388
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 03/12/1387
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 86/27 وحدت رویه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 24/01/1387
اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9 و 12 دیوان عدالت اداری
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/10/23
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعریف تعزیرات شرعی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/10/13
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/02/05
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص نحوه رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/03
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/03/02
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین محل رسیدگی برای دارندگان چک
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/14
اصلاحیه رأی وحدت رویه شماره 687 ـ2/3/1385 هیأت عمومی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/03/02
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعتراضات وارده به قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/11/24
عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراضات آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در مورد دستگاه های دولتی و صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری نسبت به این موارد
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/05/15
قاچاق محسوب نشدن کالاهایی که واردات آن واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد وفور در دسترس عموم باشد
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/05/02
صلاحیت شورای اصلاحات ارضی در بررسی و اصلاح اشتباه در واگذاری یا تنظیم اسناد اراضی کشاورزی واگذار شده به زارعین صاحب نسق بر اساس ماده 38 آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین سابق
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/06/19
نسخ ماده233 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد تعارض با ماده 21 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 در موارد تجدید نظر از احکام کیفری
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/05/31
صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/08/19
رأی وحدت رویه شماره 705ـ 1/8/1386دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/08/01
قانون مجازات اسلامی - پرونده ردیف 85/10 وحدت رویه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1386/02/19
براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف..
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/04/14
رئیس اجرای احکام محاکم انقلاب اسلامی کرمانشاه به شرح نامه 79/2460/2462/د ـ 13/12/1379، با ارسال دو فقره پرونده اعلام کرده که شعبات دوم و دهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه درخصوص امر واحدی ..
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/08/28
مسئول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب همدان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه چند فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاه عمومی همدان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی ...
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور-تاریخ: 1385/08/28
معاون دادستان عمومي و انقلاب اهواز از شعب سوم و هفتم دادگاههاي تجديدنظر خوزستان با استنباط از بند « ج» ماده3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 143 قانون آيين دادرسي دادگاههاي مرقوم در امور كيفري آراء مختلف..
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/09/21
تقاضاي تعيين تكليف معاونت محترم قضايي و رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومي علي‌آباد كتول، همچنين آقاي گريگورميرزايانس و خانم شوشيك بداغيانس با ارسال نامه و پرونده‌اي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان گلستان در موضوع واحدي..
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/10/13
تعيين مرجع رسيدگي‌كننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 در موارد اراضي واقع در داخل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/12/09
آراء صادره در استنباط از تبصره 1 الحاقي مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آيين دادرسي داگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره ماده220 آيين دادرسي در امور كيفري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/03/07
آراء صادره در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام،
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/04/03
آراي شماره 1521 ـ 14/10/1382 صادره از شعبه 24 دادگاه تجديدنظر استان تهران و شماره 323 ـ 27/4/1383 صادره از شعبه 16 دادگاه تجديدنظر استان تهران كه در موضوع واحدي، راي متفاوت . ...
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/05/25
آراء صادره در استنباط از بند دوم ماده هجده قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 طي دادنامه 1575ـ3/12/1383 پرونده كلاسه 15/27/9661 و دادنامه 176ـ31/6/1383 پرونده كلاسه 42/18/9323
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/06/08
آراء صادره براساس گزارش موّرخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام‌آباد غرب، از شعب پنجم و يازدهم دادگاههاي تجديدنظر استان كرمانشاه، در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و 690 قانون مجازات اسلامي و...
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1385/02/05
گزارش واصله از دادستاني محترم كلّ كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاههاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/11/26
اختلاف استنباط قضات محترم از اصل 49 قانون اساسي و بند 13 مادّه پنجم قانون نحوة اجراي اصل 49 و
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/10/27
مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 12/11/1377 بعنوان حضرت‌آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/09/06
آراء صادره در خصوص وثائق مأخوذه در قبال مرخصي محكومين زنداني و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زنداني
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/07/10
دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/06/13
اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضميمه چندين فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههاي تجديدنظر تهران و اصفهان كه حاوي آراي متفاوتي در موضوع واحدي مي‌باشند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/05/11
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههاي تجديد نظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است...
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/05/11
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/03/21
طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 رياست محترم نهاد قوة‌قضائيه كه با وصول درخواست137537ـ30/9/1382 وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش ....
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/03/17
قائم مقام رئيس كل دادگستري استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آراي شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخيص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخيص كه در موضوع واحدي به‎گونه متفاوت صادرگرديده
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1384/02/26
حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومي سيب و سوران استان سيستان و بلوچستان، طي دادنامه‎هاي 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاههاي تجديدنظر اين استان در استنباط
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1383/12/08
به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رئيس محترم شعبه سوم دادگاههاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/ و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان ‎عالي كشور به ثبت رسيده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1383/11/03
آراء صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1383/10/13
آراء صادره در مورد امور گمركي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1383/10/06
تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1383/08/25
اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1383/08/02
عفو محكومان در معاونت به قتل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1358/11/17
عفو محكومان در شروع به قتل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1358/11/17
مرور زمان تعقيب انتظامي قضات سابق دادگاه عالي انتظامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1358/08/28
تعيين گروه استخدامي مستخدمين جزء وزارتخانه‌ها كه قبل از تصويب قانون استخدام كشوري عملاً به كارهاي دفتري اشتغال داشته‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1358/04/25
حقوق و مزاياي كاركنان اداره روزنامه رسمي كشور كه به وزارت دادگستري انتقال يافته‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1358/04/25
لازم‌الاجرا بودن آيين‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشاني و كاردان‌هاي فني موضوع ماده (82) لايحه قانوني شهرداري مصوب 1331/8/11
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1358/04/25
منظور از شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1356/12/03
محدوديت دايره شمول ماده (5) قانون مجازات متخلفين از قانون نظام صنفي به واحدهاي عرضه‌كننده ارزاق و ساير كالاهاي مصرفي روزانه عموم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1356/12/08
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1356/11/24
عدم شمول موقوف‌الاجرا نمودن مجازاتهاي تبعي و يا تكميلي به محروميت از حق رانندگي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1356/07/10
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1356/07/10
عدم شمول مقررات مربوط به تكرار جرم در محكوميت به جرايم غيرعمدي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1355/11/20
قطع اشجار مشترك بين چند نفر به وسيله يكي از شركاء
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1355/07/21
قطع رابطه استيجاري بين مستأجر و كسي كه قسمتي از مورد اجاره از طرف مستأجر به وي واگذار شده بعد از انقضاي مدت اجاره
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1355/03/05
قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1354/07/16
منظور از كلمه كارمند در ماده (79) قانون نيروهاي مسلح و عدم حصر آن به همرديف از جهت استفاده از حقوق و مزاياي چهار ماه مرخصي استحقاقي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1354/03/26
قابل اعتراض بودن احكام غيابي صادر از دادگاه بخش در دعوايي به خواسته كم‌تر از بيست هزار ريال
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/09/20
استحقاق كارگران شاغل در غيرمشاغل كارگري در سازمان بنادر و كشتيراني براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/09/20
تسري قانون روابط مالك و مستأجر به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/08/29
تعقيب جزايي تجاوز به منابع ملي شده به شرط اجراي مقررات ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/03/29
شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 به چك صادره از حساب مسدود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/03/29
صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعوي ابطال شناسنامه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/03/15
تخفيف مجازات اقامت اجباري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/03/15
جنحه يا خلاف بودن مجازات قطع يا ريشه كن كردن يا سوزاندن نهال جنگلي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/03/15
پژوهشخواهي از تصميم دادگاه مبني بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/03/15
مبد‌أ مهلت ده روزه تقديم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق كه به علت عدم پرداخت جريمه بازداشت و سپس جريمه را پرداخته است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/11/03
حل اختلاف صلاحيت بين شوراي داوري و دادگاه بخش
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/08/16
صدور حكم ضرر و زيان ضمن صدور حكم جزايي در رسيدگي به اتهام مداخله در منازعه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/08/09
عدم قابليت طرح و رسيدگي مجدد نسبت به شكايت كارمندان اداره انحصار دخانيات كه قبلاً در مرجع قانوني منتهي به صدور حكم شده در شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/07/25
صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي در صورت انتزاع محل وقوع بزه از يك حوزه قضايي و انضمام آن به حوزه قضايي ديگر در حين رسيدگي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/03/30
مستثني بودن كارمندان رسمي ذي‌حق در استفاده از حقوق تقاعد كشوري از شمول مقررات بيمه بازنشستگي قرارداد تنظيم بين آستان قدس رضوي و شركت سهامي بيمه ايران
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1352/03/20
عدم شمول قانون تشديد مجازات مرتكبين قاچاق به شيوه ترياك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/12/16
استحقاق كارگران شاغل در مشاغل غيركارگري در مؤسسه انحصار دخانيات براي تبديل وضع آنان به مستخدم رسمي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/12/09
فرجامخواهي نسبت به قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه‌هاي استان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/12/02
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگاني در دادگاه و حدود تأثير آن در ارزيابي دلايل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/11/11
نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند

آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/10/13   

عدم قابليت تعارض معامله مال غيرمنقول به وسيله سند عادي با معامله همان مال با سند رسمي در صورت اجباري بودن ثبت اسناد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/08/10
تحقق يافتن انتقال به غير در صورت واگذاري عين مستأجره از شركتي به شركت ديگر و حتي در مواردي كه مدير هر دو شركت يكي باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/08/02
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از محاكم جزايي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/04/07
مجازات ورود مخفيانه حشيش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1351/03/17
ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1350/09/17
محسوب گرديدن وزارت دارايي در رديف ساير بستانكاران عادي در وصول ماليات و جرايم از بازرگانان ورشكسته
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1350/02/12
شمول ماده (3) قانون تشديد مجازات رانندگان نسبت به كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1349/10/02
عدم استماع دعوي اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1349/09/18
مبدأ مرور زمان جرم افترا
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1349/08/20
موجه نبودن صدور رأي محكوميت به جريمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جريمه بر طبق ماده (10) قانون مجازات مرتكبين قاچاق
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1349/08/13
تغيير نام مندرج در شناسنامه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1349/07/08
احتساب محروميت از حق رانندگي به عنوان مجازات تكميلي و قابل تعليق بودن آن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1348/12/20
مرجع صالح در رسيدگي به دعاوي مطروحه بين مالك و زارع
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1348/11/01
ارجاع امر حقوقي پس از نقص حكم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه كه به امور جنايي رسيدگي مي‌كند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1348/03/28
مابه‌التفاوت ناشي از اشتباه محاسبه در حقوق و خسارت ناشي از تأخير تأديه مابه‌التفاوت مزبور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1348/01/20
عدم پرداخت خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف به طلبكاران وثيقه‌دار تاجر ورشكسته
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1347/12/14
مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1347/08/29
مبدأ مهلت قانوني شكايت فرجامي دادستان ارتش از رأي دادگاه تجديدنظر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1347/08/08
مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1347/07/03
ممنوعيت ورود در ماهيت اتهام و صدور قرار عدم صلاحيت در جلسه مقدماتي رسيدگي دادگاه جنايي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/09/15
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/09/01
ابقاي عنوان قضايي در مورد قاضي منفصل در صورت فسخ رأي محكمه انتظامي در مرحله تجديدنظر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/07/19
رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/06/15
دادگاه صالح در رسيدگي پس از نقض احكام ديوان كيفر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/03/31
رسيدگي به جرايم مربوط به مواد مخدر كه قبل از تصويب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع كشت خشخاش مصوب 1338 وقوع يافته است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/03/10
اختلاف در صلاحيت بين محاكم دادگستري و دادرسي ارتش در رسيدگي به اتهام سرقت با توجه به قانون تشديد مجازات سارقين مسلح
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1346/02/06
صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي مالكين اراضي مورد نياز راه‌آهن نسبت به عدم تأديه قيمت اراضي مزبور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1345/07/12
مطالبه وجه برات – چك و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1345/03/25
پرداخت هزينه دادرسي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1345/02/28
مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1344/07/26
اختلاف در مفهوم عبارت نسلاً بعد نسل در وقف توليت و وصايت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1342/12/26
فرجام ماهوي دادستان نسبت به اتهامات جنايي كه توسط دادگاههاي تالي، جنحه تلقي و مجازات جنحه براي آن‌ها تعيين شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1341/11/30
عدم اسقاط حق اقامه دعوي دارنده برات و ظهرنويسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمي يا مراسله سفارشي يا اطلاعنامه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1341/07/11
عدم احتساب پيش آگهي ابلاغي در سال 1337 از جهت قطع مرور زمان در وصول مطالبات دولت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1341/04/16
حق استفاده بستانكاران از اموال متوقف
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1339/10/19
ممنوعيت قبول تقاضاي ثبت اشخاص از اراضي بائر بلامالك و موات اطراف شهر تهران
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1339/04/27
ادعاي تصرف به عنوان مالكيت يا وقفيت نسبت به املاك واگذاري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1338/08/03
محسوب نگرديدن رأي داير بر محروميت از حق رانندگي يا تصدي وسايل نقليه موتوري از موجبات نقض
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1337/03/30
كيفر نگاهداري و حمل سوخته ترياك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1337/01/27
عدم قابليت اثبات عقد وقف صرفاً با شهادت شهود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/01/15
آلت قتاله محسوب شدن چوب در جرح منتهي به مرگ
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/09/07
صلاحيت هيأت تعديل مال‌الاجاره در رسيدگي به درخواست تخليه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/08/18
فرجام ماهوي دادستان كل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/08/18
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/08/08
فرجامخواهي از تصميم دادگاه راجع به حجر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/04/11
لواط با اثاث و هتك ناموس
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/03/30
استفاده از سند مجعول
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1336/03/30
واخواهي قيم از تصميم غيابي دادگاه راجع به عزل خود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/11/28
فرجامخواهي از رأي دادگاه استان داير بر منع تعقيب متهم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/10/25
مرجع رسيدگي به استحقاق يا عدم استحقاق كارمندان دولت در مطالبه مزاياي استخدامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/10/25
صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط كه در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/10/11
دادگاه صالح در رسيدگي به دعوي در صورت امتناع دادرس
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/10/10
مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/10/10
رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/09/05
صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1335/09/05
تصرف به عنوان وقفيت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1334/04/17
فرجامخواهي نسبت به احكام مربوط به تصرف عدواني
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1332/09/25
اداره تركه متوفي توسط دادگاه بخش
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1331/11/16
رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسيدگي به اعتراض بر تصديق انحصار وراثت رأي وحدت رويه شماره 1678
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1329/10/23
مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1323/07/27
قائم مقام محترم رئيس دادگستري كل استان اصفهان با ارسال پرونده‌اي كه حاوي دو رأي متفاوت از دو شعبه دادگاه تجديدنظر در موضوع واحدي مي‌باشد تقاضاي تعيين تكليف نموده است.
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1381/03/07
رئيس حوزه قضايي بخش ورزقان به شرح لايحه 9445-15/10/1379 به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدائي دادستان كل كشور با ارسال چهار دادنامه از شعبات دادگاه‌هاي تجديد نظر استان آذربايجان غربي و ...
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1380/12/14
معاون دادستان نظامي تهران به شرح نامه شماره 4056/د/ك 38 مورخ 22/5/1380 با ارسال دادنامه شماره 140 مورخ 30/2/1380 شعبه سوم ...شعب مذكور به شرح دادنامه‌هاي فوق‌الذكر در استنباط از ماده 173 قانون ...
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1380/11/23
رأي وحدت رويه شماره 664-1382/10/30 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در خصوص ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1382/10/30
براساس گزارش واصله كه در تاريخ 17/4/1382 به شماره 13557 در دفتر ديوان عالي كشور ثبت شده است، در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 آراء متهافت صادر گرديده است ..
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1382/10/02
رأي وحدت رويه شماره 662- 1382/7/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص تجديدنظر خواهي درخواست اعسار
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1382/01/29
رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 1382/1/19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1382/01/19
مديركل ثبت احوال استان خراسان طي نامه شماره 72150/1/19 مورخ 26/4/1380 تصوير دو فقره دادنامه شماره 320/17 مورخ 15/11/1376 صادره از شعبه 17 ديوان‌عالي كشور و دادنامه شماره 192/9 مورخ 27/7/1376 صادره از شعبه 9 ديوان‌عالي كشور را ارسال و...
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1381/01/20
‌رأي وحدت رويه 651ـ 1379.8.3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالح براي رسيدگي به جرايم‌اشخاص كمتر از 18 سال تمام ـ 1206
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1379/08/24
‌رأي وحدت رويه شماره 649ـ 1379.7.5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص رسيدگي به دعوي ضرر و زيان‌در دادگاه كيفري ـ 1158
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1379/08/09
‌رأي وحدت رويه شماره 648 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صالح براي نقض و ابرآم آراء‌صادره از دادگاههاي‌تجديد نظر استان (1091)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1379/02/04
‌رأي وحدت رويه شماره 645 ديوان عالي كشور در خصوص نگهداري، طرح، نقاشي، نوار سينما و ويدئويي مبتذل(864)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/11/30
‌رأي وحدت رويه شماره 647 ديوان عالي كشور در خصوص الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (861)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/11/30
‌رأي وحدت رويه شماره 644 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار جهت رسيدگي به اتهام نگهداري ترقه(858)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/11/30
‌رأي وحدت رويه شماره 640 ديوان عالي كشور در خصوص قابل تجديد نظر بودن قرار اناطه (781)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/10/30
‌رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير منقول(776)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/10/30
‌رأي وحدت رويه شماره 646 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع رسيدگي جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌وتأسيسات دستگاههاي دولتي (770)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/10/30
‌رأي وحدت رويه شماره 639 ديوان عالي كشور در مورد اعمال مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي نسبت‌به احكام (619)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/10/13
‌رأي وحدت رويه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص حداقل مجازات حبس (616)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/10/13
‌رأي وحدت رويه شماره 641 ديوات عالي كشور در خصوص تعقيب كيفري صادركننده چك (613)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/10/13
‌رأي وحدت رويه شماره 637 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت شكايت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت(417)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/07/17
‌رأي وحدت رويه شماره 638‌ديوان عالي كشور در خصوص رانندگي با وسايل نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي(413)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/07/17
‌رأي وحدت رويه شماره 636 ديوان عالي كشور در مورد حقوق مستأجرين و متصرفين غرفه‌هاي مسافر بري واقع در‌ترمينال‌ها (280)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/05/11
‌رأي وحدت رويه شماره 635 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت مجازات شروع به جرم (275)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/05/11
‌رأي وحدت رويه شماره 634 ديوان عالي كشور در مورد قرارهايي كه قابل رسيدگي تجديد نظر مي‌باشند (272)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/05/11
‌رأي وحدت رويه شماره 631 ديوان عالي كشور در خصوص اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم (150)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/03/31
‌رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/03/31
‌رأي وحدت رويه شماره 632 ديوان عالي كشور در خصوص مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به بزه صيد ماهيان‌خاوياري (96)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/02/29
‌رأي وحدت رويه شماره 630 ديوان عالي كشور در خصوص‌مرجع تجديد نظر جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن738
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1378/01/22
‌رأي وحدت رويه شماره 629 ديوان عالي كشور در مورد مرجع تجديد نظر، دادگاههاي تجديد نظر استان 629
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/11/19
‌رأي وحدت رويه شماره 627 ديوان عالي كشور در مورد ايفاي تعهد دانشجويان بورسيه خارج 602
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/11/03
‌رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري 496
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/09/10
‌رأي وحدت رويه شماره 625 ديوان عالي كشور در خصوص موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري 334
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/07/01
‌رأي وحدت رويه شماره 626 ديوان عالي كشور در خصوص تأييد اصالت اسناد عادي رقبات 337
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/07/01
‌رأي وحدت رويه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل 224
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/04/25
‌رأي وحدت رويه شماره 623 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع رسيدگي كننده به اعتراض راي هيأت حل اختلاف‌ثبت اسناد و املاك كشور 139
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1377/03/18
‌رأي وحدت رويه 622 ديوان عالي كشور درخصوص بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (1232)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/12/18
‌رأي وحدت رويه 621 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام صادره از‌دادگاه بدوي (1138)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/10/16
‌رأي وحدت رويه 619 ديوان عالي كشور درخصوص تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به نقص عضو (1019)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/09/29
‌رأي وحدت رويه 620 ديوان عالي كشور در خصوص معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/09/29
‌رأي وحدت رويه 618 ديوان عالي كشور در خصوص ماده واحده الحاقي به قانون روابط موجر و مستأجر (679)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/08/04
‌رأي وحدت رويه 617 ديوان عالي كشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (476)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/05/14
‌رأي وحدت رويه 616 ديوان عالي كشور در خصوص تخلف از مفاد پيمان يا تعهد ارزي (386)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/04/07
‌رأي وحدت رويه 614 ديوان عالي كشور در خصوص تجديد نظر از احكام كيفري (317)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/03/24
‌رأي وحدت رويه 612 ديوان عالي كشور در مورد آراء صادره از اداره تحقيق اوقاف و امور خيريه كرمانشاه و صلاحيت‌رسيدگي به دعوت (219)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/03/03
‌رأي وحدت رويه 615 ديوان عالي كشور در مورد بند 3 ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ـ (214)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1376/03/03
‌راي وحدت رويه 613 ديوان عالي كشور درخصوص ماده (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي (1165)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/12/20
‌راي وحدت رويه 611 ديوان عالي كشور در مورد مرجع رسيدگي به تجديدنظر از احكام دادگاههاي عمومي (778)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/09/24
‌راي وحدت رويه 610 ديوان عالي كشور درخصوص صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي (775)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/09/18
‌راي وحدت رويه 609 ديوان عالي كشور درخصوص احكام قابل تجديدنظر در دعاوي غيرمالي (652)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/08/03
‌راي وحدت رويه 607 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري (648)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/08/03
‌راي وحدت رويه 608 ديوان عالي كشور درخصوص مجازات صدور چكهاي بلامحل و وعده دار(645)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/08/03
‌راي وحدت رويه 606 ديوان عالي كشور در رابطه با دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم (269)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/04/06
‌راي وحدت رويه 605 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بين دادگاه عمومي و دادگاه‌تجديدنظر(144)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/02/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم انطباق قرارداد بين كارفرما و پيمانكار با مقررات ماده157 قانون كار
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/01/20
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعتبار قوانين مدني و ساير قوانين حاكم در مورد اثبات‌مالكيت اشخاص در نقاطي كه اصلاحات ارضي انجام نشده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1375/01/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات‌بانك ملي نسبت به آراء صادره از هيأتهاي حل اختلاف وزارت كار
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/11/16
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظرخواهي از آراء هيأت موضوع قانون تعيين تكليف‌اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/09/16
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به تقاضاي تجديد‌نظر از حكم برائت متهم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/08/21
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 597 ديوان عالي كشور (‌صفحه 356)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/04/31
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تغيير اسناد سجلي و مرجع صالح آن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/04/26
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ظهرنويسي برات
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/04/06
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق تجديد نظرخواهي وكيل تسخيري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/02/25
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 596 - 73.12.9 (‌صفحه 82)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/02/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به آراء دادگاه‌هاي‌حقوقي 2
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين كيفر جريمه براي مرتكبين قاچاق مشروبات الكلي‌خارجي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1374/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين كيفر مرتكبين جرم كلاهبرداري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1373/10/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد آراء قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1373/10/05
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور (‌صفحه 631)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1373/08/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مهلت تجديد نظر آراء دادگاه‌ها موضوع ماده 12 قانون تجديد‌نظر آراء دادگاه‌ها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1373/03/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1373/02/06
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع تجديد نظر احكام منقوض دادگاه مدني خاص
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/11/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد بلامانع بودن تعيين مجازات بازدارنده با وجود تعيين حداكثر‌مجازات براي مجرم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/11/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي يك در رسيدگي به تخلفات‌كارشناسان رسمي دادگستري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/10/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ممنوعيت تخفيف در محكوم به مالي مرتكبين جرائم قاچاق
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/10/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نحوه اعمال ماده 35 قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2‌مصوب سال 1368
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/08/18
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي دو در رسيدگي به دعوي خلع يد‌غاصبانه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/07/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نحوه تعقيب متخلفين از پيمان ارزي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/07/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/07/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي اشخاص‌نسبت به اموالي كه از طرف دادگاه‌هاي مذكور مصادره شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1372/01/16
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم تقديم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از‌جرم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/12/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي كيفري يك در مورد‌احكام دادگاه كيفري 2 كه به علت عدم صلاحيت توسط كيفري يك نقض و رسيدگي شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/12/23
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 578 (‌صفحه 571)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/09/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم اطلاق محل كسب و پيشه به مطب استيجاري پزشكان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/07/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها بر مبناي بهاي خواسته در موردي كه اصل‌مالكيت مورث مورد اختلاف باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/08/09
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به پرونده‌اي كه قبلاً‌در مورد آن قرار صادر و قرار صادره نقض شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/08/09
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نحوه اجراي حكم ضرر و زيان شاكي خصوصي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/08/07
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 565 (‌صفحه 186)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/04/24
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در رسيدگي به دعوي‌مالكيت نسبت به اموالي كه با حكم دادگاه‌هاي انقلاب مصادره شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/03/06
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه‌مهر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/02/28
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 530-1369.12.1 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 80)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/02/12
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 560-1370.3.21 هيأت عمومي ديوانعالي كشور (‌صفحه 39)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1371/01/22
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر در احكام در دادگاه‌ها در مواردي كه قاضي‌صادركننده حكم مصدر كار نباشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/10/08
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم طرح آراء اصراري دادگاه‌ها در هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/07/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم حضور مستأجر كل در جريان دعوي در مواردي كه از‌طرف موجر عليه مستأجر جزء اقامه دعوي مي‌شود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/05/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع تجديد نظر احكام دادگاه‌ها كه از سوي ديوان عالي‌كشور نقض مي‌شود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/05/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/04/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم امكان تجديد نظرخواهي براي مدعي خصوصي در‌مواردي كه دادگاه رأي بر محكوميت متهم صادر مي‌نمايد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/04/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ابطال كليه احكام صادره در مورد اموال تاجر متوقف كه به نفع‌بعضي از طلبكاران صادر شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/04/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي الزام‌تنظيم سند رسمي و ثبت ازدواج
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/04/01
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به نفوذ وصيت به‌زياده بر ثلث
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/04/01
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات عدم‌صدور پروانه كمك دانپزشكي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/03/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد طرح دعوي عليه كارخانه‌هايي كه به ثبت رسيده‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/03/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مردم‌از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم در رسيدگي به اتهام
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/02
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرمي كه در‌صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد در مواردي كه مجرم متعدد و جرم متنوع باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/02
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم عمدي كه‌منتهي به نقص عضو مي‌شود.
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/01/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراي محل بارگيري كالا در شروع به تحقيق در‌مورد ادعاي نرسيدن كالا به مقصد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/01/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد رسيدگي به‌دعاوي شمول يا عدم شمول اراضي كشت موقت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/01/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير مالي بودن دعوي تشخيص تاريخ اسناد عادي مالكيت‌اراضي موات شهري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/01/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نحوه رسيدگي ديوان عدالت اداري و دادگاه‌هاي دادگستري به‌دعاوي ناشي از اجراي ماده 9 قانون اراضي شهري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/01/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرداخت هزينه دادرسي از جانب شركتهاي تحت پوشش بنياد‌مستضعفان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/10/17
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در اخراج ثلث از ماترك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/10/15
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/10/15
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/09/26
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن قرار منبع پيگرد صادره از دادگاه‌هاي‌كيفري دو در دادگاه كيفري يك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/08/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي يك در نصب امين
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/01/20
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي 2 به دعاوي دولتي و غير‌دولتي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/12/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جنبه عمومي جرم سرقت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/12/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صدور قرار اناطه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/08/14
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظرخواهي دادستان از احكام دادگاه‌هاي كيفري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/08/14
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد موعد تجديد نظرخواهي از احكام دادگاه مدني خاص
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/07/01
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجديد نظر احكام دادگاه‌ها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/02/31
‌اصلاحيه رأي 40.66 (‌صفحه 82)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/02/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تطبيق مصاديق رد دادرس به رسيدگي ديوان عالي كشور‌به درخواست اعاده دادرسي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/02/12
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/02/12
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به كليه اماكني كه‌قبل از تصويب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به‌جرائم عليه امنيت داخلي مملكت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد منع تجديد نظر در انتخاب نوع ديه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/31
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم تعيين و اعلام مجازات در مواردي كه تعدد مجازات در‌قانون پيش‌بيني شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/31
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي دو در مورد‌تعديل اجاره‌بهاي محلهاي كسب و پيشه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ فرزند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم احتساب فسخ قرار موقوفي تعقيب از موارد رد دادرس
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي يك مركز استان در رفع اختلاف در‌صلاحيت بين دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو شهرستان‌هاي استان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1368/01/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تفكيك صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادگاه‌هاي‌كيفري عمومي در موارد تعدد جرم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1367/11/16
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي اثبات‌نسبت مادر و فرزندي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1367/09/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1367/09/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد موعد درخواست تجديد نظر از احكام و قرارهاي دادگاه‌هاي‌حقوقي يك و دو
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1367/06/31
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي وقفيت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1367/03/17
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري 2 در رسيدگي به اتهام اختلاس
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1367/03/17
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در رسيدگي به اختلافات‌كارگر و كارفرما در مورد حقوق
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/11/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم رعايت مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه‌هاي‌حقوقي يك و دو در مورد رسيدگي به اسناد سجلي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/09/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر در احكام دادگاه حقوقي يك كه به قائم‌مقامي‌دادگاه حقوقي دو صادر مي‌شود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/05/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/04/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تقاضاي تغيير‌نام
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/04/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1348
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/04/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر احكام بدوي كه بدون حضور وكيل صادر شده‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/03/02
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به اعتراض به رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي‌شهري در دادگاه‌هاي حقوقي يك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/02/15
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع تجديد نظر از آراء ابتدايي دادگاه حقوقي يك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/02/15
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعمال مجازات قصاص در موردي كه از طرف دادستان‌فرجامخواهي به عمل نيامده باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/01/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاي شهرستان‌حوزه يك استان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1366/01/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تأييد سند عادي اراضي موات شهري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/11/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام گرانفروشي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/11/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل فرجام بودن آراء دادگاه كيفري 2 كه در موارد رد يا تأييد‌قرار بازپرس صادر شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/09/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت وصول وجوه مربوط به اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق‌موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 1363
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/10/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن احكام دادگاه‌هاي حقوقي 1 كه در‌مقام تجديد نظر آراء دادگاه حقوقي 2 صادر شده است، در ديوان عالي كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/09/19
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تأمين سهم ديه اولياء دم صغير از طرف اولياء دم كبير كه‌درخواست قصاص قاتل را دارند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/09/11
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد موعد پرداخت ديه در قتل غير عمد ناشي از رانندگي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/09/11
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نصاب دادگاه حقوقي يك و دو در دعاوي كه قبلاً در صلاحيت‌دادگاه عمومي حقوقي بوده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/07/14
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مجازات جرح عمدي با چاقو
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/05/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل فرجام بودن احكام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء‌كميسيون موضوع ماده 12 قانون اراضي‌شهري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/02/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رابطه با خريد و فروش سيگارهاي داخلي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/01/26
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل فرجام بودن حكم جزايي به تبع حكم حقوقي در مواردي‌كه حكم دادگاه جنبه حقوقي و جزائي داشته باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1365/01/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اسناد عادي مالكيت اراضي شهري كه صاحبان آنها در موعد‌قانوني تشكيل پرونده داده‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/12/21
‌اصلاحيه وحدت رويه (‌صفحه 611)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/12/01
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم نصب قيم براي افراد فاقد ولي بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/11/09
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و رسيدگي به اتهام اهانت و فحاشي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/10/03
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل طرح بودن اختلاف در صلاحيت بين مراجع‌دادگستري و ديوان عدالت اداري قبل از حدوث اختلاف
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/10/03
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل طرح بودن حكم پرداخت ديه از بيت‌المال در ديوان‌عالي كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/10/03
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي مطروحه از‌طرف سازمان اراضي‌شهري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/10/03
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل فرجام بودن دعوي مطالبه اجور معوقه اماكن استيجاري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/10/03
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم اهانت به مأمورين دولت به هنگام‌انجام وظيفه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/08/19
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم عطف به ماسبق قانون تعزيرات در مورد قتل غير عمد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/07/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در رسيدگي شكايات از‌تصميمات هيأت پنج نفره سازمان عمران اراضي شهري در استان‌ها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/05/12
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي‌به مرتكبين جرم تصرف عدواني
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/04/12
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 در مورد جرائم اطفال
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/04/01
‌اصلاح وحدت رويه شماره 40.63 (‌صفحه 138)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/02/09
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مؤسسات شمول بند ج ماده يك قانون حفاظت و توسعه‌صنايع ايران
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/02/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعوي حق كسب و پيشه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/02/05
‌در مورد قابل طرح بودن مجازات ديه در ديوان عالي كشور صرف نظر از قيمت ريالي آن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1364/02/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي مجدد پس از نقض فرجامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/12/08
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/12/08
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ديه شكستگي استخوان بيني
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/12/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تفكيك اراضي خارج از محدوده شهري كه در آنها بناي غير‌مجاز يا خلاف مقررات احداث شده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/11/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اسناد عادي مالكيت مالكيني اراضي موات شهري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/11/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل فرجام‌خواهي بودن محكوميت حبس ناشي از‌بي‌احتياطي راننده
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/11/11
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/10/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم رعايت قواعد و عادات مسلم ايرانيان غير شيعه در احوال‌شخصيه از طرف دادگاه‌ها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/10/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/10/18
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت متصدي حمل و نقل كالا در صورت تلف يا مفقود‌شدن آن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/10/02
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به اتهام‌نگهداري و حمل و اخفاء اسلحه غير مجاز
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/09/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به دعاوي مربوط دادگاه‌مدني خاص، در نقاطي كه دادگاه مدني خاص تشكيل شده است.
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/08/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين دادسراي انقلاب و‌عمومي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/08/27
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه صلح
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/08/06
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم تعيين وكيل تسخيري در جرائمي كه مجازات آنها اعدام‌يا حبس ابد باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/08/01
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري يك و دو
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/05/09
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم شكستن‌استخوان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/05/09
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجويز رسيدگي غيابي به اتهام صدور چك بلامحل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/03/19
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/02/31
‌اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره 96 - هـ (‌صفحه 515)
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1363/02/31
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت ديوان‌كيفر كاركنان دولت.
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/11/20
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين ارزش ريالي ديه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/11/16
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم مسئوليت مرتكب قتل خطئي در مواردي كه وقوع قتل به‌لحاظ تخلف مقتول صورت گرفته باشد.
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/07/14
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائمي كه كيفر‌آنها از باب قصاص باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/04/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم مستدل و مستند بودن احكام دادگاه‌ها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/04/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي در رسيدگي به دعوي ضرر و زيان‌ناشي از جرم
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/04/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به قانون اراضي شهري كه‌از طرف دولت اقامه مي‌شود
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/03/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به دعاوي راجع به نام اشخاص
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/02/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شركت رييس دادگاه صلح در دادگاه عمومي به هنگام حدوث‌اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس ديگري از دادگاه عمومي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1362/02/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نمايندگي بانك‌ها از طرف دارنده چك بي‌محل
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/12/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ايراد جرح با كارد كه "‌كارد، فرد اجلاي چاقو" مي‌باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/12/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد جرم بودن توليد و نگهداري و عرضه وزنه‌هاي فاقد انگ‌قانوني
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/12/18
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت نزديكترين دادگاه در موارد رد دادرسي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/12/18
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعاوي راجع به‌اصل وقفيت
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/12/04
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مجازات معتادان ولگرد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/10/06
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي قاچاق كالاهايي كه با اجازه مقامات محلي وارد‌شده‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/11/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعاوي مربوط به‌بانكها
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/04/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرداخت هزينه دادرسي از طرف دستگاه‌هاي دولتي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/04/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقليل اجاره‌بهاي املاك استيجاري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/04/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قاچاق سيگار خارجي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1361/03/05
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد استماع دعاوي ادارات آب و برق به طرفيت متجاوزين به‌تأسيسات آب و برق
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/12/17
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ممنوعيت اداره داروخانه توسط كمك داروسازان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/11/25
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد وسايل و لوازم شكار و صيد غير قانوني و ممنوع
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/11/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت دادگاه بخش در رسيدگي به جرائم جنحه‌اي‌مربوط به مقررات نظام صنفي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/10/21
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق فني بايگاني كاركنان راه‌آهن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/10/21
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعدد و تكرار جرم اطفال بزهكار
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/10/21
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قيم در مورد كودكان بي‌سرپرست
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/09/11
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تسري احكام تعدد جرم به ترك انفاق زن و اولاد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/09/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين محل اقامت پژوهش‌خوانده از طرف پژوهش‌خواه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/07/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل استماع بودن دعاوي مربوط به اسناد رسمي و قرض‌اقساطي لازم‌الاجرا در محاكم دادگستري
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/06/15
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد استماع دعوي محكومين به ضبط اموال به طرفيت بنياد‌مستضعفان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/04/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقليل جزاي نقد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/04/30
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول عفو عمومي به متهماني كه جرم آنان در اثر موانع‌خارجي كامل نشده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/04/21
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم شمول عفو عمومي به معاونت در قتل عمد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/04/21
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد كارمندان اخراجي سازمان مسكن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/03/13
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شكايت استخدامي كارمندان سابق سازمان مسكن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/03/11
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/03/10
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/02/07
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد حق شكايت متهم از ابقاء قرار تأمين كه عليه متهم آن در موعد‌قانوني كيفرخواست صادر نشده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تسري احكام تعدد جرم به مجازات معلق
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي كه به جاي دادگاه شهرستاني‌تشكيل شده‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول عفو عمومي به مرتكبين جرائم مورد عفو كه تحت‌تقيب قرار نگرفته‌اند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رفع آثار محكوميت‌هاي كيفري بعد از عفو عمومي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1360/01/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعاده دادرسي در دادگاه‌هاي نظامي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1359/11/29
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1359/11/29
عدم تلقي يك دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1354/03/26
غيرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقيب صادره از دادگاه اطفال
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1354/02/29
لزوم شركت مشاوران در رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1354/03/12
اقامه دعوي به منظور مطالبه عوارض كشتار دامها كه قبلاً در كشتارگاهها وصول نشده باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/12/12
اقامه دعوي به منظور مطالبه عوارض كشتار دامها كه قبلاً در كشتارگاهها وصول نشده باشد
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/11/16
قابل گذشت بودن ايراد صدمه بدني موضوع ماده (40) قانون تشديد مجازات رانندگان با جهات مقرر در ماده (11) قانون مذكور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/10/04
احتساب مدت خدمت وظيفه انجام شده قبل از استخدام كليه كارمندان جزء سابقه خدمت دولتي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/10/04
شمول مقررات فصل سوم قانون آيين‌نامه دادرسي مدني در باب خسارت تأخير تأديه نسبت به دعاوي (ازجمله دعوي مطالبه وجه برات) كه خواسته آن پول خارجي است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1353/10/04
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به تهيه و‌نگهداري فيلم مبتذل و اشاعه فحشاء
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/11/20
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد خروج مزاياي اعطايي به كارمند دولت از مصاديق درآمدهاي‌نامشروع موضوع اصل 49 قانون اساسي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/11/20
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به جرم‌ارتشاء
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/11/20
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرارهاي صادره از دادگاه حقوقي‌يك در مقام تجديد نظر، در ديوان عالي كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/10/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/10/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و‌شكايات از جمله دعوي معامله نسق زراعتي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/10/08
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل تجديد نظر بودن قرار رد درخواست اعاده دادرسي‌در ديوان عالي كشور
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تأثير تبديل تعزير به جزاي نقدي در صلاحيت‌دادگاه‌هاي كيفري دو
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم صدور حكم از ناحيه دادگاه حقوقي يك در مواردي كه‌دادگاه مزبور در مقام تجديد نظر احكام دادگاه حقوقي دو عمل مي‌كند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در دعوي مربوط به شرايط و‌اوصاف و تعيين متولي موقوفه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/23
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام محاكمه دادگستري با وجود هياتهاي موضوع‌ماده 147 اصلاحي قانون ثبت، در رسيدگي به دعاوي الزام به انتقال ملك
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1370/02/02
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم جواز نقص حكم قطعي قبل از رسيدگي به درخواست‌اعاده دادرسي
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/08/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به اعتراض‌موضوع ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/08/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت ظهرنويسي چك و تلقي واخواست گواهي‌نامه عدم‌پرداخت بانك محال‌عليه
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/08/28
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در نزديكترين نقطه به شهري كه‌دادگاه كيفري يك در آنجا تشكيل نشده است
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/07/21
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در افراز املاك مشاعي كه‌داراي سند ثبتي مي‌باشند
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/03/16
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عموميت صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي به اتهام صدمه‌منجر به شكستگي استخوان
آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور-تاریخ: 1369/01/20

 برای درج نظرات و پیشنهادات و سوالات خود کلیک کنید

 
موضوعات
نویسندگان
دیگر موارد

http://s1.picofile.com/file/7333644301/adalat_1.gif

Get our toolbar!