متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷

متن سوالات آزمون وکالت ۱۳۸۷

اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (به غیر از مرکز)

۱۲۰سوال - مدت پاسخ گوئی ۱۲۰ دقیقه

حقوق مدنی

۱- اگر وکیل نسبت به مال موکل تعدی نماید ...........

۱)وکالت منفسخ و ید وکیل هم ضمانی می شود

۲)دیگر وکالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وکالتش منتفی می شود .

۳)وکالت او باقی می ماند اما ید او ضمانی می شود .

۴)برای اجرای وکالت باید اذن مجدد بگیرد.

۲- مردی باغی را مهر همسر خود قرار می دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزدیکی همسر خود را طلاق می دهد کدام گزینه صحیح است ؟

۱)با طلاق مرد مالک کل باغ و نیمی از قیمت میوه های باغ می شود .

۲)مرد مالک نیمی از باغ می شود و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد .

۳)مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد .

۴)مرد مستحق نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصی به طلبکار خود می گوید به فلان شخص که به من مدیون است مراجعه کن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه کن ، این موضوع با کدام یک از موارد ذیل قابل تطبیق است ؟

۱)انتقال دین

۲)انتقال طلب

۳)حواله

۴)وکالت در وصول و وکالت در تادیه دین

۴

/ 0 نظر / 8 بازدید