کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره‌ تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان‌ برگزاری آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1393 

 ضمن‌ آرزوی‌ توفیق‌ برای‌ داوطلبان آزمون‌ ‌کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۳، بدین‌ وسیله‌ به‌ اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح روز جمعه مورخ 7/9/93 در ۲۳ شهرستان برگزار خواهد شد.کارت شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز دوشنبه 3/9/1393  براساس‌ مندرجات‌ بند «الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می بایستی مطابق بند «ب» این اطلاعیه به حوزه‌های رفع نقص مندرج در جدول شماره ۱ مراجعه نمایند.

الف - نحوه و زمان تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون
کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان از روز دوشنبه 3/9/1393 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت. لذا کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌، برای تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستی یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس زمان، تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.
ب - آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون
آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون‌کلیه‌ داوطلبان به شرح جدول ‌شماره ۱ (یک) می باشد.
ج-داوطلبان چنانچه درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
۱-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 1 ،2  ،3 ،4 ، 9 و 10 (نام خانوادگی-  نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کدملی، تاریخ فارغ التحصیلی، عنوان رشته تحصیلی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور در قسمت ویرایش اطلاعات حداکثر تا تاریخ  7/9/1393 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند و درصورتیکه نسبت  به موارد مشروح ذیل معترض می‌باشند ضروری است در روز چهارشنبه و یا پنجشنبه مورخ 5/9/93  و 6/9/93  از ساعت 8:30 صبح الی 12:00 ظهر و بعداز ظهر از ساعت 14:00 الی 17:00 براساس جدول شماره یک  اطلاعیه به نماینده سازمان سنجش مستقر درباجه رفع نقص مراجعه نمایند. (تاریخ رفع نقص داوطلبان حوزه شهر تهران از روز سه شنبه مورخ 4/9/93 الی روز پنجشنبه مورخ 6/9/93 می‌باشد).
1-1 – چنانچه نسبت به  بندهای 5 و 6  (جنس و معلولیت ) معترض هستید .
تبصره:درخصوص بند 6 (معلولیت ) چنانچه خواستار اعمال بند فوق می باشید، لازم است فرم مخصوص معلولیت را تحویل باجه رفع نقص نمائید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.
2-1-چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند7 (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد (برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان - سپاه پاسداران،  وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح) لازم است برای  روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ 9/9/1393 به ارگان مربوط مراجعه نمایند.
داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ 7/9/93 منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند تا درصورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه مورد نظر برای آنان اعمال گردد. در غیراینصورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.
3-1- چنانچه کارت شرکت در آزمون شما فاقد عکس می باشد و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و ... می باشد و یا چنانچه موفق به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون نشده اید ضروری است در روزهای چهارشنبه و یا پنجشنبه 5 و 6/9/۹3 از ساعت 8:30 صبح الی 12:00 ظهر و بعداز ظهر از ساعت 14:00 الی 17:00 با بهمراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴*۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول شماره یک) مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
4-1 - چنانچه شماره داوطلب شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می باشد .
تذکر: تاریخ رفع نقص داوطلبان حوزه شهر تهران از روز سه شنبه مورخ 4/9/93 الی روز پنجشنبه مورخ 6/9/93 می باشد.
د- تذکرهـای مـهم 
۱- همزمان با قرار گرفتن کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org بمنظور آگاهی بیشتر داوطلبان از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون نیز بر روی سایت قرار داده می شود تا هر داوطلب با مطالعه دقیق آن برای حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات اقدام نماید. در صورت ضرورت داوطلبان می توانند از آن پرینت تهیه نمایند.
۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۳- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4- درهای ورودی ِحوزه های امتحانی راس ساعت 8:00 (هشت صبح) بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآیند برگزاری آزمون راس ساعت 8:30 (هشت و سی دقیقه صبح) خواهد بود. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، بی سیم، جزوه، کتاب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.
 محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون کارآموزی وکالت
استان محل اقامت فعلی داوطلب شهرستان برگزاری آدرس محل رفع نقص احتمالی کارت شرکت در آزمون
آذربایجان شرقی تبریز تبریز- میدان شهرداری – اول خیابان ارتش جنوبی– ساختمان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی ارومیه ارومیه – بلوار شهید بهشتی – نبش کوچه های ۱۹ و ۲۱ – کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
اردبیل اردبیل اردبیل- کارشناسان – مجتمع اداری بعثت- جنب اداره پزشک قانونی – نبش کوی نگین یک- کانون وکلای دادگستری اردبیل
اصفهان اصفهان اصفهان – خیابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداری امیرکبیر- کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
البرز کرج کرج – خیابان شهید بهشتی – بعد از حصارک – دانشگاه خوارزمی
تهران ،سمنان، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان تهران تهران – میدان آرژانتین – خیابان زاگرس- پلاک ۳– کانون وکلای دادگستری مرکز– طبقه سوم واحد صدور پروانه
بوشهر بوشهر بوشهر – بهمنی – سه راه خلیج فارس – دانشگاه خلیج فارس
خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی مشهد مشهد –بلوار قاضی طباطبائی –نبش قاضی طباطبائی ۷- کانون وکلای دادگستری خراسان
خوزستان اهواز اهواز- کیان آباد – خیابان اصلی – نبش خیابان دوم غربی – پلاک ۱۵۰ -کانون وکلای دادگستری خوزستان
چهارمحال و بختیاری شهرکرد شهرکرد – رحمتیه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد – دانشکده علوم انسانی – ساختمان علوم انسانی
زنجان زنجان زنجان – مجتمع ادارات – پشت ساختمان شماره ۲ شرکت گاز- کانون وکلای دادگستری زنجان
فارس‌وکهکیلویه و بویراحمد شیراز شیراز- خیابان قصرالدشت – نرسیده به ولیعصر – جنب هلال احمر – کانون وکلای دادگستری منطقه فارس
قم قم قم – شهید لواسانی -ابتدای خیابان ساحلی – کوی شماره ۱- پلاک ۱۵ سالن کتابخانه کانون وکلای دادگستری
قزوین قزوین قزوین – خیام جنوبی – کوچه شهیدآتشگران – پلاک ۲۵ – کانون وکلای دادگستری قزوین
کرمانشاه و ایلام کرمانشاه کرمانشاه – ۲۲ بهمن – میدان مرکزی – کوچه ۱۳۰ – پلاک ۵ – کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
کردستان سنندج سنندج – بلوار شبلی – بالاتر از میدان امام شافعی- روبروی سازمان آب و فاضلاب استان – پلاک ۱۵۲ کانون وکلای دادگستری کردستان
کرمان کرمان کرمان – ضلع شمالی پارک مطهری –ساختمان کانون وکلای دادگستری کرمان– طبقه ششم
گیلان رشت رشت – خیابان رودباری – کوچه لیفکوئی – کانون وکلای دادگستری گیلان
گلستان گرگان گرگان – میدان ولیعصر – خیابان شهید نامجو(دوم لشگر )- کوچه هشتم – کانون وکلای دادگستری گلستان
لرستان خرم‌آباد خرم آباد- خیابان انقلاب – انتهای بلوار ولیعصر- مرکز آموزشی و فرهنگی سما
مازندران ساری ساری – خیابان مازیار- جنب ساختمان تعزیرات حکومتی – کانون وکلای دادگستری مازندران
مرکزی اراک اراک – خیابان هپکو- خیابان امام حسین(ع) – نرسیده به اداره اوقاف و امور خیریه – ساختمان کانون وکلای دادگستری استان مرکزی
همدان همدان همدان – خیابان بوعلی – انتهای کوچه دادگستری- نبش کوچه پردیس- شماره ۱۸-سالن مطالعه و کتابخانه تخصصی حقوق کانون وکلای دادگستری استان همدان

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

/ 1 نظر / 242 بازدید
هاشمی

سلام . امروز دوشنبه سوم آذرماه 1393 ساعت 12و 25 دقیقه است و هنوز خبری از کارت ورود به جلسه نیست