نحوه مطالعه درس مدنی

2)ویژگیهای درس مدنی و منابع مطالعه

درس مدنی مطابق سرفصلهای وزارت علوم به 8 قسمت تقسیم شده است:

1-   اشخاص و محجورین

1.     موضوع : در این بخش مفهوم و اقسام شخص و ممیزات آنها از قبیل نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و تابعیت و اهلیت و حجر مورد بررسی قرار می گیرد.

2.    موادمربوط : مواد 956 الی 1033 و مواد 1207الی 1256 قانون مدنی مربوط به این مبحث می باشد یعنی 206 ماده قانون مدنی از 1335 ماده آن مربوط به این مبحث است.

3.   قوانین خاص مرتبط : مهمترین قانون خاص مربوط به این بخش امور حسبی می باشد این قانون از قانون ثبت احوال نیز تاثیر می گیرد اما این قانون از نظر آزمونی چندان اهمیتی ندارد.

4.   منبع اصلی : اغلب کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی و قاسم زاده برای این قسمت ملاک آزمونهاست.

5.    سایر منابع : بخش اشخاص از کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی خلاصه بسیار مفیدی از اشخاص و محجورین می باشد در فرصتهای کم و آزمونهای نص محور مطالعه آن توصیه می گردد.منبع کمک آموزشی در این مورد فقط بخش اشخاص کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش می باشد.

6.    اهمیت آزمونی : از این مبحث معمولاً 1 الی 2 سوال در آزمونها مطرح می گردد. اما باید توجه داشت بخاطر مبنایی بودن مباحث آن، برای د رک سایر بخشهای حقوق مدنی آموختن مبانی این بخش الزامیست.

7.   روش مطالعه : توصیه میگردد ابتدا بخش اشخاص کتاب اموال و اشخاص دکتر صفایی مطالعه گردد . سپس از بخش اشخاص کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش جمع بندی گردد و تستهای مربوطه از کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی مطالعه گردد.

2-  اموال و مالکیت

1.      موضوع : در این بخش مفهوم و اقسام مال و مفهوم و اقسام حق و مالکیت و حقوقی چون انتفاع و ارتفاق و همچنین وقف و آثار املاک مجاور نسبت به هم و حریم املاک مورد بررسی قرار می گیرد.

2.     موادمربوط : مواد 11 الی 182 و ماده 953 قانون مدنی مربوط به این مبحث می باشد یعنی 172ماده قانون مدنی از 1335 ماده آن مربوط به این مبحث است.

3.     قوانین خاص مرتبط : مهمترین قوانین خاص مربوط به این بخش قانون تملک آپارتمانها و قانون وظایف و اختیارات سازمان اوقاف می باشد قانون حمایت از مولفین و مصنفین فقط یک بار در آزمون ارشد مورد توجه قرار گرفته اند این بخش از قوانینی مثل قانون توزیع عادلانه آب ، قانون شکار و معادن نیز تاثیر می گیرد اما این قانون ها از نظر آزمونی چندان اهمیتی ندارد.

4.     منبع اصلی : اغلب کتاب اموال و مالکیت دکتر کاتوزیان در اینم مورد ملاک آزمونهاست .

5.     سایر منابع : بخش اموال از کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی خلاصه بسیار مفیدی از اموال و مالکیت می باشد در فرصتهای کم و آزمونهای نص محور مطالعه آن توصیه می گردد.منبع کمک آموزشی در این مورد فقط بخش اموال کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش می باشد. مطالعه قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان برای این بخش بیسار مفید است تقریباً می توان به همه سوالات آزمونها با مطالعه نظم پاسخ گفت.

6.     اهمیت آزمونی : از این مبحث معمولاً 1 الی 2 سوال در آزمونها مطرح می گردد. مبحث اقسام اموال و وقف بیشتر مورد توجه طراحان سوال قرار می گیرد بخصوص از وقف سوال زیاد طرح می شود. باید توجه داشت بخاطر مبنایی بودن مباحث این بخش، برای درک سایر بخشهای حقوق مدنی، آموختن مبانی این بخش الزامیست.

7.     روش مطالعه : توصیه میگردد ابتدا بخش اموال کتاب اشخاص و اموال دکتر صفایی مطالعه گردد سپس متن مواد و شرح از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان خوانده شود و از بخش اموال کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش جمع بندی گردد و تستهای مربوطه از کتاب تست حقوق مدنی دکتر شهبازی مطالعه گردد.

 

 

3-تعهدات (قواعد عمومی قراردادها)

1.      موضوع : در این بخش نظریه عمومی تعهدات . تعریف و اقسام عقد و شرایط صحت و اصول و آثار و اجراو سقوط و انحلال قرارداها مورد برسی قرار می گیرد . که مهمترین بخش حقوق مدنی است.

2.     موادمربوط : مواد 183 الی 300 قانون مدنی مربوط به این مبحث می باشد یعنی 117ماده قانون مدنی از 1335 ماده آن مربوط به این مبحث است.

3.     قوانین خاص مرتبط : قانون خاص مهمی در این بخش تاثیر نمی گذارد.

4.     منبع اصلی : اغلب کتاب اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان در این مورد ملاک آزمونهاست.

5.     سایر منابع : کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی و مدنی 3 دکتر شهیدی منبع تکمیلی بسیار مفیدی برای منبع اصلی هستند. مطالعه قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان برای این بخش لازم است ولی کافی نیست. منبع جامع کمک آموزشی در این مورد کتاب تعهدات امیر علی جلیلی است که شما را از هر منبع دیگری بی نیاز می کند.

6.     اهمیت آزمونی : از این مبحث معمولاً 6 الی 82 سوال در آزمونها مطرح می گردد. که بیشترین اهمیت آزمونی در حقوق مدنی را دارد . بدون یادگیری کامل این بخش زدن بالای 50 درصد حقوق مدنی محال است. در برخی از گرایشهای ارشد این بخش خود درس مستقلی محسوب می گردد.

7.     روش مطالعه : توصیه می گردد کتاب تعهدات امیر علی جلیلی کامل مطالعه گردد چون جامع نظرات کلیه منابع اصلی و تکمیلی مربوط به حقوق مدنی 3 است و متن مواد و شرح از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان خوانده شود و تستها از کتاب دکتر شهبازی زده شود.

 

4-مسئولیت مدنی و ضمان قهری

1.      موضوع : در این بخش الزامات خارج از قرارداد نظریه های تقصیر و مباحث اتلاف و تسبیب و استیفای نا روا و غصب . اداره فضولی مال غیر مورد بررسی قرار می گیرد .

2.     موادمربوط : مواد 301 الی 337 قانون مدنی مربوط به این مبحث می باشد یعنی 36 ماده قانون مدنی از 1335 ماده آن مربوط به این مبحث است.

3.     قوانین خاص مرتبط : قانون خاص مهمی که در این بخش تاثیر می گذارد قانون مسئولیت مدنی است و نیمی از مباحث این مبحث مربوط به آن است قانون مسئولیت مدنی است و همچنین قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه نقش به سزایی در این بخش دارد.

4.     منبع اصلی : اغلب کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان در این مورد ملاک آزمونهاست.

5.     سایر منابع : کتاب مسئوایت دکتر صفاییو رحیمی منبع تکمیلی بسیار مفیدی برای منبع اصلی است منبع آموزشی خاصی وجود ندارد . مطالعه قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان در این بخش لازم است ولی کافی نیست.

6.     اهمیت آزمونی : از این مبحث معمولاً 2 الی 3 سوال در آزمونها مطرح می گردد.

/ 10 نظر / 21733 بازدید
جلال نقوی

سلام آقای جلیلی دلمون برای مطالبتون تنگ شده بود خوشحالم فعالیت وبلاگ دوباره شروع شده .فقط جان هرکی دوست داری وسط راه ول نکن بری .

س

سلام و خسته نباشید میشه بگید از کجا باید شروع کرد و چطور مطالعه کرد درس حقوق مدنی رو ؟ از کتاب و جزوه سمت ماده و نظم بریم یا برعکس؟

حمید

سلام استاد.نظر شما درباره ی بسته جامع وکالت 93 موسسه کمک آزمون چیه؟به نظرتون کتاب ها رو بخونم یا این جزوه رو بگیرم.من هم وکالت مدنظرمه و هم ارشد حقوق خصوصی.

حمید

سلام استاد.نظر شما درباره ی بسته جامع وکالت 93 موسسه کمک آزمون چیه؟به نظرتون کتاب ها رو بخونم یا این جزوه رو بگیرم.من هم وکالت مدنظرمه و هم ارشد حقوق خصوصی.

زهرا

سلام وخسته نباشید من پارسال تو ازمون وکالت نتیجه نگرفتم ولی یکی از ارزوهای من وشاید بزرگترین ارزوی من وکالت.اطرافیان بعد از اینکه نتیجه ای نگرفتم خیلی سرکوفت زدن با اینکه من فقط 3ماه خوندم و اون هم از نظر علمی متوسط هستم .دلم میخواد شروع به خوندن کنم ولی نمیدونم چکار کنم از کجا شروع کنم .اگه کمکم کنید ممنون میشم .منتظر راهنمایتون هستم .الان از نظم کنونی شروع کردم .دلم میخواد موفق بشم امسال هر چقدر هم برنامه سخت باشه مهم نیست من تلاشمو میکنم .

زهرا

سلام وخسته نباشید من پارسال تو ازمون وکالت نتیجه نگرفتم ولی یکی از ارزوهای من وشاید بزرگترین ارزوی من وکالت.اطرافیان بعد از اینکه نتیجه ای نگرفتم خیلی سرکوفت زدن با اینکه من فقط 3ماه خوندم و اون هم از نظر علمی متوسط هستم .دلم میخواد شروع به خوندن کنم ولی نمیدونم چکار کنم از کجا شروع کنم .اگه کمکم کنید ممنون میشم .منتظر راهنمایتون هستم .الان از نظم کنونی شروع کردم .دلم میخواد موفق بشم امسال هر چقدر هم برنامه سخت باشه مهم نیست من تلاشمو میکنم .

فرشاد لاهیجی

با سلام.کتاب اشخاص و اموال کانون فرهنگی آموزش را که بعنوان کمک آموزشی توصیه کردین، هر چه در اینترنت جستجو میکنم بی نتیجه ست .حتی تو سایت کانون فرهنگی آموزش(قلم چی) رفتم و فقط کتاب "حقوق مدنی تعهدات" داره نه کتاب اشخاص و اموال ؟؟ لطفا راهنمایی کنید

وکالت

بزرگترین آرزوی زندگیم قبولی در آزمون وکالته تو رو خدا دعام کنید

smdsmd

فقط تا مدنی چهار نوشتیم لطفا ادامه مطلب رو بنویس

smdsmd

سلام وقت بخیر لطفا مطلب رو به همین زیبایی تا پایان که مدنی خسته توضیح بدین