پست های ارسال شده در دی سال 1393

اطلاعیه قوه قضاییه درخصوص نتایج آزمون(تستی) جذب قضات قوه قضائیه

اطلاعیه قوه قضاییه درخصوص نتایج آزمون(تستی) جذب قضات قوه قضائیه 1393/10/13  بدین وسیله باطلاع کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون تصدی منصب ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 188 بازدید