پاسخنامه آزمون قضاوت 93 درس مدنی

پاسخنامه آزمون قضاوت 93

درس مدنی

منبع طرح سوال: همه سوالات درس مدنی بلا استثناء از متن قانون مدنی و کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان طرح گردیده است . بنابراین ذکر شماره  مواد یا ماده بدون نام قانون ، مواد قانون مدنی بوده و منظور از زیر نویس در استنادهای ذیل زیر نویسهای کتاب قانون مدنی در نظم کنونی دکتر کاتوزیان-  می باشد.

جهت دریافت متن سوالات کلیک کنید.

16-گزینه 3 صحیح است: وقوع رجوع ، منوط به ابلاغ اجازه شوهر به زن نیست.

به استناد  :زیر نویسهای 1و 3 و 4 ماده 1148 و زیرنویس ماده 1148

17-گزینه4صحیح است: اقامه دعوی در مورد غیر جرایم

به استناد  :زیر نویس شماره 2 ماده959 قانون مدنی

18-گزینه 2 صحیح است: صلح در مقام بیع، برای شریک حق شفعه ایجاد نمی کند.

به استناد  :مواد 759 و 752 و 765 و زیر نویس شماره 8 ماده 754

19-گزینه 4صحیح است: مطالبه اجاره بهای ملک

به استناد  :زیر نویس 2و 3 و4 ماده 18

20-گزینه 1 صحیح است: وصیت بر ابراء ایقاع است و نیاز به قبول موصی له(بدهکار) ندارد.

به استناد  :زیر نویس 2و 3و 8  ماده 289

21-گزینه 2 صحیح است: خیار عیب

به استناد  :ماده 429 قانون مدنی

22-گزینه ..... صحیح است: ........

-----------

23-  گزینه 3 صحیح است: خیار غبن

به استناد  :مواد465 و 395 و 397 و 398

24-گزینه 4 صحیح است: به مدت عمر موجر و مستاجر

به استناد  :ماده 501  و زیر نویس شماره 2 ماده 468 و شماره 1 ماده 472

25-  گزینه 4 صحیح است: شرط تملک تمام محصول ، از اقسام شرط خلاف مقتضی ذات عقد است.  

به استناد  :متن ماده 522  و 529 و زیر نویس شماره 1 ماده 532 و شماره 1 ماده 536   

26-گزینه 3صحیح است: در اختلاف میان نماینده و اصیل مدعی کسی است که می گوید معامله به نمایندگی واقع شده است.

به استناد  :زیر نویس شماره 1 و 2 و 6 و 7 ماده 196

27-  گزینه 4 صحیح است: اشتباه در وصف اساسی که انگیزه اصلی عهد بستن است اگر در قلمرو تراضی قرارگیرد باعث بطلان عقد می شود.  

      به استناد  :زیر نویس شماره 1 و 2 و 3 ماده 201

/ 1 نظر / 156 بازدید
محمد مهدی حسنی

با عرض سلام ممنون می شوم این خبر مهم را در تارنمای خود بازتاب دهید: نتیجه انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان http://hassani.ir/post/584