در اولین قدم برای موفقیت در آزمون وکالت چه بکنیم ؟

ابزارهای رسیدن به موفقیت : برای رسیدن به مقصد مجبوریم راهی راطی کنیم راهی که چندان هموار و سر راست نیست راهی که طولانیست و در آن موانعی وجود دارد و برای گذشتن از این موانع ابزارهایی نیاز است که به کمک آنها این مسیر پر پیچ و خم را بپیماییم ابزارهای مورد نیاز عبارتند از:

·   ایمان :ایمان به این که من با کمک خدامیتوانم موفق شوم یکی از رموز موفقیت است . ما اگر نخواهیم نمی توانیم کاری انجام دهیم . اراده و ایمان و خواستن شرط شروع سفر در مسیر رسیدن به موفقیت است حال که با ایمان آماده طی مسیر موفقیت شدیم باید توشه راه داشته باشیم اولین توشه و ابزار طی مسیر تلاش است

·       تلاش :تلاش یعنی اینکه بکوشیم و آرام نگیریم. تلاش، تقلا و فعالیت یک فرد بمنظور نیل به اهداف مطلوبخود است . پس اگر تلاش نکنیم نباید به موفقیت هم فکر کنیم یادمان باشد که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم – موجیم که آرامش ما عدم ماست – حال که فهمیدیم بدون تلاش موفقیت امکان ندارد باید نوع تلاش خود را مشخص کنیم تا تلاشمان بی ثمر و ابتر نباشد تصور کنید کارگری را برای برداشتن سنگی به وزن یک تن از سر راه استخدام کرده اید کارگر از صبح تا شب زور بزند و نتواند آن سنگ را از سر راه بردارد او مستحق اجرت است چون از نظر فیزیکی تلاش خود راکرده توان مصرف کرده و زور خود را زده است اما چون سنگ سنگینتر از زور او بوده نتوانسته آنرا از سر راه بردارد این تلاش بی ثمر و زور بیخود زدن است و نتیجه ای نخواهد داشت پس کنار تلاش ابزار دیگری لازم است که نتیجه را تضمین کند این ابزار تدبیر است یعنی آن کارگر اگر تدبیر می کرد و اهرمی بر می داشت با نصف زوری که زده بود میتوانست آن سنگ را از سر راه بردارد

·       تدبیر :تدبیر تفکر و استفاده از تجربه خود و دیگران به وسیله مشورت و مطالعه و تحقیق و مباحثه با توجه به زمان ومکان و امکانات است پس تدبیر سه بخش است : تفکر – تجربه– برنامه ریزی

1.   تفکر : فکر کردن همان چیزی است انسان را از همه موجودات جدا می کند قدرتی که اگر درست استفاده شود راهگشا و اگر درست استفاده نشود خود مانع بزرگی است فقط همین نکته را بگویم که تلاش اگر با فکر باشد رسیدن به نتیجه محتمل تر است و این نکته که فکر مانند چتر نجات است تنها زمانی نجاتبخش است که باز باشدالبته فکر انسان با تمام قدرتش ناقص است عقل جمعی همیشه برتر از عقل فردیست تکمیل کننده عقل فردی عقل جمعی است که با مشورت امکانپذیر است . یکی از مباحث نوین مسایل آموزشی بحث (( هم افزایی)) است یعنی همه هرچه داریم یاد دهیمتا هرکدام صاحب همه آنچه تک تک داریم باشیم هم افزایی با مشورت و مباحثه و مطالعه و تحقیق امکانپذیر است

2.   تجربه : شاید این جمله را خوانده باشید بدبخت ترین انسانها کسانی هستند که بجای همه مردم دنیا تجربه می کنند و خوشبخت ترین افراد کسانی هستند که از تجربه همه انسانها استفاده میکنند در هر حال منظور اینست که راه خطا را نباید دوباره پیمود .تجربه دو نوع است : تجربه شخصی و تجربه دیگران . استفاده ازتجربه شخصی یعنی اینکه از هر آنچه تا بحال مانع رسیدن به موفقیتمان بوده دوری کنیم و هر آنچه را که ما را به موفقیت نزدیک تر کرده قوت ببخشیم شکستهای قبلی را آسیب شناسی کنیم و نقاط ضعف آنرا مرتفع کنیم یا تبدیل به نقطه قوت کنیم و نقطه قوت ها را تقویت کنیم رمز پل پیروزی ساختن از شکست همین است . ما در اثر تجربه همه به توانایی خود واقفیم هرچند گاهی آنرا دست کم میگیریم استفاده از این توانایی ها بدون دست کم گرفتن آنها ما را به سر منزل مقصود نزدیکتر می کند و استفاده از تجربه دیگران یعنی راه آنهایی که موفق شده اند را مطمئن تر بدانیم بدون اینکه تسلیم محض روش آنها باشیم چون توانایی ها و استعداد های افراد متفاوت است و از تجربه آنها استفاده کنیم باید از آنهایی هم شکست خورده اند نیز کسب تجربه کرد چه بسا با شکست راه را بهتر شناخته اند و نیز از مسایلیکه آنها را بشکست (نه به معنای اتمام همه چیز ) رسانده پرهیز کنیم در این راه از تجربه تنها کسانی که باید به کل پرهیز کنید با زنده ها هستند (آنها که شکست وحتی پیروزی مقطعیرا اتمام همه چیز می دانند ) استفاده از تجربه دیگران از طریق گفتگو و مطالعه آثار و تحقیق و مشورت با آنها امکانپذیر است

3.  برنامه ریزی : برنامه ریزی یعنی تعیین محدوده زمانی و مکانی و امکاناتی وتطبیق و تلفیقو روش استفاده ازآنها برای انجام امری بمنظور رسیدن به هدفی معین – شاید آنقدر در باره این واژه شنیده اید که گفتن دوباره در مورد آن تکرارمکررات باشد فقط چند نکته در این مورد مهم است اول اینکه پایبندی و احترام به برنامه ریزی مهمترین بخش آنست چه بسا فرصت زیادی برای برنامه ریزی اختصاص دهیم و وقت اندکی به اجرای آن اختصاص دهیم یا اصلا" به آن پایبند نباشیم دوم اینکه کاربدون برنامه ریزی مثل زندگی در شهر بی قانون است سوم اینکه در قاموس برنامه ریزی فردا یعنی هیچ وقت .

·       گاهی علیرغم تلاش بسیار و تدبیر زیاد به بن بست میخوریم و کارها آنجور که باید یا به سرعتی که ما می خواهیم پیش نمی رود در اینجا ابزاری لازم می آید بنام تحمل

·       تحمل: تحمل را در اینجا در دو معنی بکار می بریم معنی اول اینکه سختی های مسیر موفقیت و موانع صعب و مشکلات و حواشی آن را باید تحمل کنیم لذتیکه در آخر از این تحمل خواهیم برد از رنجی که در این دوره می بریم بیشتر است معنی دوم ما صبر است مدت زمان طی مسیر را باید صبرکرد هر چیز تاوانی دارد و تاوان رسیدن به موفقیت زمانیست که به همراه تلاش و تدبیر صرف و صبر می کنیمدرهرحال اگر میخواهیم انگیزهایمان نمیرند و خسته و کم حوصله نشویم تحمل به هر دو معنی را باید داشته باشیم ضمن اینکه این تحمل ظرفیت و قدرت ما در برخورد با مشکلات افزایش میدهد حال باوجود تلاش و تدبیر و تحمل باز جاهایی همه چیز از دست ما خارج است ما تلاشمان را باتدبیر کرده ایم و همه سختی ها راتحمل نموده ایم اما همه چیز دست ما نیست برای مثالداوطلبی که با بکارگیریسه ابزار پیش گفته در جلسه حاضر است اما دیگر تعیین سبک و سیاق و روش آزمون و نحوه طرح سوالات دست او نیست اینجا ابزار چهارمی لازم است که ما را یاری کند و آن نیست جز توکل .

·       توکل: ما همیشه به عنوان موجوداتی ضعیف به قدرت برتر خالق باریتعالی نیازمندیم و او عادل مطلق است و هیچ وقت از یاری ما غافل نیست اگر تلاش و تدبیر و تحمل ما به یاد او باشد تلاشمان جهاد است تدبیرمان عبادت و تحملمان او را با ما همراهتر می کند که خود گفته الله مع الصابرین . چیزهایی که از دست ما خارجند از اختیار ذات پاک و مطلق او خارج نیست پس به او توکل کنیم که هیچ تلاشی را بی نتیجه نمی گذارد . با توکل اظطراب از ما دور و انگیزه هایمان تقویت میشود و همه چیز به نفع ما خواهد بود که هیچ چیز از اختیار او خارج نیست . در هنگام مطالعه وضو بگیریم و دعای پیش از مطالعه را فراموش نکنیم و از توصل به چهارده معصوم دریغ نورزیم چون تحصیل علم عبادت است و حقوق علم برقراری عدل است که خدا آنرا دستور داده و عدل مطلق نزد اوست

3.  قانون استفاده از ابزارها : قانون استفاده از این ابزارها اینست که همه باید یکجا در اختیار ما باشند و یکجا از آنها استفاده کنیم وگرنه مفید نخواهند بود تلاش بی تدبیر حماقت است تدبیر بی تلاش عقیم است و تلاش و تدبیر بی تحمل حقارت ا ست و همه بی توکل باعث گم گشتگی میشوند این ابزارها همه لازم وملزوم یکدیگرند

4.   شروع هر چیزی اظطراب و ترس دارد آغاز سفر در مسیر موفقیت هم اظطراب و ترس دارد من روانشناس نیستم اما یک چیز را می دانم برای مقابله با ترس باید به قلبهمان ترس شتافت

 

/ 1 نظر / 263 بازدید
ق- جلالی

باسلام:پیامتان بسیارآموزنده بودصمیمانه سپاسگزارم.آرزوی توفیق برای شما